تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه‌های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده میگوماهیان
(Centriscidae)


مشخصات کلی خانواده میگو ماهیان (Centriscidae):

خانواده میگو ماهیان، متعلق به راسته سوزن‌ماهی‌سانان (Syngnathiformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی >> Kentriskos, -ou = نام نوعی ماهی.

نام انگلیسی: Snipefishes and shrimpfishes

نام فارسی: میگوماهیان

Centriscidae

خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده میگوماهیان، Centriscidae:

 • دریازی، پراکنش در مناطق اقیانوس آرام و هند و آب‌های نزدیک آن.
 • دارای 5 جنس و 12 گونه در جهان.
 • بدن به شدت فشرده، بدنی تیغ مانند با لبه پائینی تیز.
 • دارای صفحات نازک استخوانی که مشتق شده از ستون مهره‌ها بوده و تقریبا همه بدن مانند زره در بر می‌گیرد.
 • اولین خار پشتی، بلند و تیز بوده و در منتهاالیه بخش انتهایی بدن قرار دارد، دو خار کوتاه‌تر در مجاورت آن هستند.
 • شعاع‌های نرم باله پشتی و دمی، به بخش شکمی جابجا شده است.
 • فاقد خط جانبی.
 • فاقد دندان.
 • امکان شنا با بدن عمودی و پوزه به سمت پائین دارند.
 • ماهیانی کند هستند.
 • از تخم و نوزادشان نگهداری نمی‌کنند.
 • تغذیه آنها اغلب از پلانکتون‌های جانوری کوچک انجام می‌پذیرد.
 • حداکثر طول اعضای این خانواده 15 سانتیمتر است.
 • به عنوان ماهیان آکواریومی، مورد توجه هستند.
 • صید ضمنی ترال کفروب ماهیان و میگوها هستند.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی

 

   

  • پراکنش در ایران:

  ◄ جنس‌ها: این خانواده در در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان تنها یک جنس شناسایی شده دارد:

  • 1.Centriscus

   

  ◄ گونه‌ها: تنها یک گونه از جنس فوق در آب‌های ایران شناسایی شده است. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید:

1.Centriscus scuttatus
میگوماهی، میگوماهی شیاردار
تصاویر زیر برخی از گونه‌های خانواده Centriscidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:

Speckled shrimpfish >> میگوماهی خالدار Aeoliscus strigatus >> تیغ ماهی Macroramphosus gracilis >> میگوماهی نازک
Speckled shrimpfish >> میگوماهی خالدار Aeoliscus strigatus >> تیغ ماهی Macroramphosus gracilis >> میگوماهی نازک
Macroramphosus scolopax >> میگوماهی خاربلند Notopogon lilliei >> میگوماهی تاجدار Notopogon macrosolen >> میگوماهی پوزه دراز
Macroramphosus scolopax >> میگوماهی خاربلند Notopogon lilliei >> میگوماهی تاجدار Notopogon macrosolen >> میگوماهی پوزه دراز