ب
  تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شیب‌دارماهیان
(Clinidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده شیب‌دارماهیان (Clinidae):

»» خانواده شیب‌دارماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) [بعضی منابع، Blenniiformes] تعلق دارند.

ریشه لغوی: یونانی > klinein, kline= تخت و شیب‌دار، به خاطر فرم چهار استخوان اسفنوئید

نام انگلیسی: Clinids

نام فارسی: شیب‌دارماهیان، ماهیان شیب‌دار یا کلینیدها

Clinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شیب‌دارماهیان یا کلینیدها، Clinidae:

 • دارای 26 جنس و 88 گونه در آب‌های جهان
 • ساکن آب‌های دریایی
 • پراکنش در اقیانوس اطلس، هند و آرام، بیشتر در آب‌های معتدل دو نیمکره
 • دارای فلس‌های نامشخص و دایره‌ای
 • فاقد تاژک روی پس سر، که ممکن است نقاط دیگری در سر باشد
 • تعداد شعاع‌های سخت باله پشتی بیش از نرم است.
 • تمام شعاع‌ها ساده هستند.
 • باله دمی 2 شعاع سخت دارد
 • بیشتر در نواحی پوشیده از علف‌های دریایی و جلبک زندگی می‌کند.
 • از تخم و نوزاد خود نگهداری می‌کند.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن میانی

 

 

■ پراکنش شیب‌دارماهیان در ایران:

در تحقیقات سال‌های اخیر، یک نمونهء لارو از خانواده شیب‌دارماهیان در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز تشخیص داده شد، اما امکان شناسایی گونه فراهم نگردید.

بنابراین در حال حاضر می‌دانیم که خانواده کلینیدها جزو ماهیان ایران است، اما اینکه کدام گونهء آن در آب‌های جنوبی ایران وجود دارد، نیازمند بررسی‌های بیشتر است.