تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 

خلیج فارس و دریای عمان
خانواده عروس‌ماهیان
(Drepaneidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده عروس‌ماهیان (Drepaneidae):

»» خانواده عروس‌ماهیان، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: یونانی >> Drepane= داس

نام انگلیسی: Sicklefishes

نام فارسی: عروس ماهیان، داس ماهیان (به خانواده Zanclidae هم داس‌ماهیان می‌گویند.)، منگال ماهیان
لازم به ذکر است که در بعضی منابع، این خانواده، گاه همراه خانواده Platacidae ، عضو خانواده Ephippidae طبقه بندی شده است.

Drepaneidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده عروس‌ماهیان، Drepaneidae:

 • پراکنش در اقیانوس هند، غرب اقیانوس آرام و غرب آفریقا.
 • بدن مرتفع و از پهلوها فشرده است.
 • دهان قابل ارتجاع
 • بخش سخت باله پشتی، دارای 13 تا 14 خار مجزا و بافاصله از آن ، 19 تا 22 شعاع نرم
 • باله مخرجی دارای 3 خار و 17 تا 19 شعاع نرم.
 • باله سینه‌ای بزرگتر از سر و داسی شکل.
 • بدن پوشیده از فلس‌های دایره‌ای. این خصوصیت و نیز شکل باله سینه‌ای، وجه تمایز عمده این خانواده و خانواده شنگ ماهیان (Ephippidae) است.
 • 24 مهره در ستون مهره‌ها.
 • استخوان پیشانی، بیرون‌زده.
 • فاقد برجستگی زیرچشمی.
 • تغذیه از بی‌مهرگان کوچک.
 • بالغین بصورت انفرادی، جفتی یا گله‌ای در مناطق سنگی یا صخره‌ای مرجانی تا عمق چهل متری دیده می‌شوند. افراد جوان در دسته های بزرگ و روی مناطق گلی دیده می‌شوند.
 • احتمالا در مکان‌های پلاژیک تخمریزی می‌کنند.
 • دو گونه Drepane punctata و D. LONGIMANA تنها با رنگ از هم متمایز می‌شوند و ممکن است یک گونه باشند.
 • حداکثر طول بدن تا 45 سانتیمتر می‌رسد.
 • بصورت تازه یا منجمد مورد مصرف قرار می‌گیرند.
 • صید آن‌ها توسط ترال کفروب انجام می‌شود.
 • اسم آن‌ها از Drepanidae که اسم خانواده‌ای از حشرات است، تغییر کرده و Drepaneidae نامیده شده است.

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از خانواده عروس‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Drepane

 

• گونه‌ها: از جنس فوق، دو گونه به شرح جدول زیر از آب‌های ایران گزارش شده است:
با کلیک روی نام هر گونه، به صفحهء اطلاعات آن بروید

1. Drepane longimana
عروس‌ماهی نواری، ماهی کنسرتینا
2. Drepane punctata
عروس ماهی منقوط

 

تصاویر زیر، گونه‌های خانواده Drepaneidae را نشان می‌دهد:
Drepane africana >> داس ماهی آفریقایی Drepane longimana >> آکاردئون ماهی، Drepane punctata >> عروس ماهی منقوط
Drepane africana >> داس ماهی آفریقایی Drepane longimana >> آکاردئون ماهی،
عروس ماهی نواری
Drepane punctata >> عروس ماهی منقوط