تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده چرمبالهماهیان
(Kyphosidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده چرم‌باله‌ماهیان (Kyphosidae):

»» خانواده چرمبالهماهیان، به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: یونانی >> Kyphos= گوژ، کوهان

نام انگلیسی: Sea chubs

نام فارسی: چرم باله ماهیان.

Kyphosidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده چرم‌باله‌ماهیان، Kyphosidae:

 • بیشترین پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند.
 • در آب‌های جهان 2 جنس و 16 گونه دارند.
 • سرکوچک، دهان کوچک و انتهایی.
 • بدن پوشیده از فلس‌های شانه‌ای.
 • باله پشتی دارای 9 تا 16 خار و 11 تا 28 شعاع نرم بوده و نمای دوبخشی دارد.
 • باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 11 تا 26 شعاع نرم است.
 • باله سینه‌ای کوتاه است.
 • دارای 24 تا 28 مهره ( در جنس Graus استثنائا 34 عدد).
 • اغلب گوشتخوار بوده و از بی‌مهرگان کفزی تغذیه می‌کنند. بعضی زیر خانواده ها گیاهخوار بوده و جلبک می‌خورند.
 • برای تخمریزی در بخش‌های پلاژیک بصورت گروهی تجمع می‌کنند.
 • از تخم و نوزاد مراقبت نمی‌کنند.
 • اغلب در نزدیکی ساحل دیده می‌شوند.
 • در بعضی مناطق ماهی خوراکی محسوب می‌شوند، حال آنکه در بعضی مناطق دیگر جزو دورریز صید هستند.
 • از لحاظ سیستماتیک، هنوز ابهامات زیادی در این خانواده وجود دارد.
 • صید آن‌ها با قلاب دستی امکان‌پذیر است.

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، یک جنس از خانواده چرم باله ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Kyphosus

 

• گونه‌های چرم‌باله‌ماهیان ایران: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، از جنس فوق، سه گونه زیر مشاهده شده است:
با کلیک روی نام هر گونه به صفحه آن بروید:

1. Kyphosus bigibbus
چرم‌باله قهوه‌ای
2. Kyphosus cinerascens
چرم‌باله آبی
3. Kyphosus vaigiensis
چرم‌باله برنجین
تصاویر زیر، بعضی گونه‌های خانواده Kyphosidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Atypichthys latus >> فوتبالیست شرقی Girella cyanea >> ماهی طبال آبی Graus nigra
Atypichthys latus >> فوتبالیست شرقی Girella cyanea >> ماهی طبال آبی Graus nigra
Neatypus obliquus >> فوتبالیست غربی Scorpis lineolata >> رفتگر نقره‌ای Sectator ocyurus >> چرم باله نوارآبی
Neatypus obliquus >> فوتبالیست غربی Scorpis lineolata >> رفتگر نقره ای Sectator ocyurus >> چرم باله نوارآبی