تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده ماه‌ماهیان
(Monodactylidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده ماه‌ماهیان (Monodactylidae):

»» خانواده ماه‌ماهیان، عضو راسته سوف‌‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: monos (یونانی)= یک + daktylos (یونانی)= انگشت

نام انگلیسی: Moonyfishes / fingerfishes

نام فارسی : ماه‌ماهیان (گاهی به خانواده شکم‌ماهیان یا Menidae نیز ماه‌ماهیان گفته می‌شود.)

Monodactylidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده ماه‌ماهیان، Monodactylidae:

 • دارای 2 جنس و 6 گونه در جهان است.
 • در آب‌های شور، لب‌شور و شیرین زندگی می‌کنند. بیشتر دریازی
 • پراکنش در غرب آفریقا، هند و آرام
 • بعضی جنس‌ها، باله سینه‌ای در ماهیان جوان وجود دارد و در بالغین محو شده یا تحلیل می‌روند
 • رنگ بدن معمولا نقره‌ای است.
 • از ماهیان کوچک و بیمهرگان تغذیه می‌کنند.
 • بنظر می‌رسد از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.
 • در گروه‌های بزرگ مشاهده می‌شوند
 • گونه‌های آکواریومی دارند.
 • اولین فسیل آنها به زمان ترشیاری پایینی و ائوسن پایینی برمی‌گردد.

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌های ماه‌ماهیان در آب‌های جنوبی ایران: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 1 جنس از خانواده ماه‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Monodactylus

 

• گونه‌های ماه‌ماهیان در آب‌های جنوبی ایران: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 1 گونه از جنس فوق از ماه‌ماهیان گزارش شده است. با کلیک روی نام آن به صفحهء اطلاعات و تصاویر بروید:

1. Monodactylus argenteus
ماه‌ماهی نقره‌ای، آنجل مونو