تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده هوشبرماهیان
(Narcinidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده هوشبرماهیان (Narcinidae):

»» خانواده هوشبرماهیان، به راستهء اژدرماهی‌سانان (Torpediniformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه narke (یونانی)= بی‌حسّی

نام انگلیسی: Numbfishes

نام فارسی: هوشبرماهیان

Narcinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده هوشبرماهیان ، Narcinidae:

 • دریازی، چراکنش در اقیانوس اطلس، هند و آرام و آب‌های وابسته
 • دارای 4 جنس و 31 گونه در جهان
 • بخش قدامی دیسک مدور است
 • سر دارای اندام برق‌زا که از عضلات آبششی توسعه یافته
 • چشم‌ها کوچک
 • آرواره‌ها بزرگ، کشیده و بیرون‌زده
 • غضروف لبی قدرتمند
 • پوزه عریض
 • چاله و شیار عمیق اطراف دهان
 • معمولا دو باله پشتی
 • باله دمی توسعه‌یافته

 

■ پراکنش هوشبرماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده هوشبرماهیان در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Narcine

 

• گونه‌ها: خانواده هوشبرماهیان در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


Narcine timlei
هوشبرماهی منقوط