تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کرم‌ماهیان
(Ophichthidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کرم‌ماهیان (Ophichthidae):

»» خانواده کرم‌ماهیان، به راستهء مارماهی‌سانان (Anguilliformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه ophis (یونانی)= خزنده + ichthys (یونانی)= ماهی

نام انگلیسی: Snake eels

نام فارسی: کرم‌ماهیان (خانواده Microdesmidae را نیز گاهی کرم‌ماهیان می‌نامند.)، مارماهیان حفّار

Ophichthidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کرم‌ماهیان ، Ophichthidae:

 • دارای 62 جنس و 330 گونه
 • قادر به سکونت در آب‌های شور، لب‌شور و شیرین
 • پراکنش در نواحی گرمسیری تا معتدله
 • ساکن سواحل دریا، بعضی گونه‌ها وارد رودخانه می‌شوند.
 • حفرهء بویایی خلفی معمولا چسبیده به لب بالایی است و در دهان باز می‌شود.زبان متصل است.
 • شعاع‌هایآبششی 15 تا 49 جفت که به هم وصل شده و شکلی سبدمانند می‌گیرند.
 • ستون فقرات در صورت وجود تکامل کمی دارد.
 • استخوان آرواره زیرین لامی‌شکل، معمولا عمودی، اما ممکن است در بعضی گونه‌ها به سمت جلو یا عقب شیبدار باشد.
 • ممکن است باله سینه‌ای داشته باشند یا نداشته باشند.
 • دارای 110 تا 270 مهره
 • بیشتر گونه‌ها در شن فرو می‌روند.
 • بیشتر از ماهی‌ها و سخت‌پوستان بکمک بویایی شکار و تغذیه می‌کنند.
 • از تخم و نوزاد خود نگهداری نمی‌کنند.
 • اولین فسیل مربوط به دوران ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی

 

■ پراکنش کرم‌ماهیان در ایران:

• جنس‌های کرم‌ماهیان ایران: چهار جنس از خانواده کرم‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان شناسایی شده است:

 • 1. Muraenichthys
 • 2. Myrichthys
 • 3. Ophichthus
 • 4. Pisodonophis

 

• گونه‌های کرم‌ماهیان ایران: این خانواده در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 4 گونه به شرح جدول زیر دارد.
◄ با کلیک روی نام هر گونه، به صفحهء اختصاصی آن بروید↓


1. Muraenichthys schultzei
کرم‌ماهی زخمی
2. Myrichthys maculosus
کرم‌ماهی ببری
3. Ophichthus apicalis
مارماهی پوزه کُند
4. Pisodonophis hoeveni
کرم‌ماهی هووِن