تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله
(Paralichthyidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله یا کفشک‌ماهیان دندان‌بزرگ (Paralichthyidae):

»» خانواده کفشک ماهیان کوتاه باله که به آن کفشک‌ماهیان دندان‌بزرگ هم می‌گویند، به راسته پهن‌ماهی‌سانان یا کفشک‌ماهی‌سانان (Pleuronectiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: یونانی >> Paralia, Paralias= ساحل + Ichthys =ماهی

نام انگلیسی: Large tooth flounders, Shortfin flounders

نام فارسی: کفشک ماهیان کوتاه باله. کفشک ماهیان دندان بزرگ

Paralichthyidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده Paralichthyidae:

 • پراکنش متمرکز در اقیانوسهای اطلس، آرام وهند است.
 • 10 جنس و 65 گونه دارد.
 • بدن در مقطع کاملا فشرده و چشم‌ها هردو در طرف چپ سر قرار دارند.
 • دهان کوچک و غیر متقارن است. باله دمی از باله های پشتی و مخرجی مجزا هستند.
 • در پهلو دارای یک خط جانبی هستند. این خط مستقیم بوده و در ناحیه بالای باله سینه‌ای دارای انحنا است که در ناحیه سر اکثر گونه‌ها معمولا بصورت دو شاخه می‌باشد.
 • استخوان پیش‌سرپوش آبششی آزاد و توسط پوست پوشیده نشده است.
 • ماهیانی دریازی بوده و ندرتا در آب لب‌شور هم یافت می‌شوند.
 • حداکثر طول بدن 40 سانتیمتر بوده و متوسط اندازه آن‌ها زیر 25 سانتیمتر است.
 • چشم‌ها در سمت چپ بدن هستند.
 • فاقد خار در باله‌های سینه‌ای و شکمی.
 • باله‌های شکمی پایه کوچکی داشته، و معمولا قرینه نیستند.
 • در بستر‌های گلی یا شنی منطقه فلات قاره زیست نموده و حفاری می‌کنند.
 • توانایی تغییر رنگ بدن خود برحسب رنگ محیط دارند و مجددا به حالت اول برگردند.
 • تغذیه آن‌ از بی‌مهرگان کفزی صورت می‌پذیرد.
 • تخم‌ها دارای یک کُره چربی منفرد در کیسه زرده هستند.
 • جزو ماهیان ارزشمند شیلاتی بوده و بصورت تازه یا منجمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • صید آنها توسط ترال کفروب انجام می‌شود.

توجه: جایگاه جنس‌های Tephrinectes و Thysanopsetta در این خانواده هنوز قطعی نیست، به همین دلیل تعداد گونه‌های آن در منابع گوناگون متفاوت ذکر می‌شود.

 

 

■ پراکنش در ایران:

◄ جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان یک جنس از خانواده کفشک‌ماهیان کوتاه‌باله گزارش شده است:

 • 1. Pseudorhombus

 

◄ گونه‌های ایران: چهار گونه از جنس فوق در ایران شناسایی شده است. با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓

1. Pseudorhombus arsius
کفشک بزرگ‌دندان
2. Pseudorhombus elevatus
کفشک پر لکّه
3. Pseudorhombus malayanus
کفشک مالایی
4. Pseudorhombus javanicus
کفشک یاوان
   
 
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Paralichthyidae را در نقاط مختلف جهان نشان می دهد:
Ancylopsetta dilecta >> کفشک سه چشم Citharichthys gilberti >> کفشک دهان بزرگ Cyclopsetta fimbriata>> کفشک دم نقطه آی
Ancylopsetta dilecta >> کفشک سه چشم Citharichthys gilberti >> کفشک دهان بزرگ Cyclopsetta fimbriata>> کفشک دم نقطه آی
Etropus longimanus Gastropsetta frontalis >> کفشک میگو Paralichthys tropicus >> کفشک گرمسیری
Etropus longimanus Gastropsetta frontalis >> کفشک میگو Paralichthys tropicus >> کفشک گرمسیری