تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده رفتگر ماهیان دریایی
(Pempheridae)


■ مشخصات کلی خانواده رفتگرماهیان دریایی (Pempheridae):

»» خانواده رفتگرماهیان دریایی، به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: از واژه pempheris, -idos (یونانی)= نام نوعی ماهی.

نام انگلیسی: Sweepers

نام فارسی: رفتگرماهیان دریایی

Pempheridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی رفتگرماهیان دریایی ،Pempheridae:

 • دریازی و نیز آب‌های لب‌شور، پراکنش در غرب اقیانوس اطلس، اقیانوس هند، و آرام.
 • دارای 2 جنس و 80 گونه در جهان
 • بدن مرتفع و فشرده از طرفین
 • .استخوان فک کشیده شده نیست
 • استخوان پیش‌چشمی صاف است.
 • چشم‌ بزرگ است و پلک چربی ندارد.
 • باله پشتی کوچک است و پایه آن قبل از میانه بدن است.
 • باله پشتی 4-7 خار پله‌ای دارد، باله نرم 7-12 عدد است.
 • باله مخرجی معمولا 3 و ندرتا 2 شعاع سخت و 17 تا 45 شعاع نرم دارد.
 • تعداد فلس‌های خط جانبی معمولا 40-82 عدد که تا باله دمی امتداد می‌یابد.
 • جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) بلند و 25-31 عدد.
 • بعضی گونه‌های این خانواده توان تولید نور دارند.
 • زوائد پیلوریک 9 یا 10 عدد
 • دارای کیسه شنا، تقریبا در همه گونه‌ها
 • تعداد مهره ها 25 عدد (10+10)
 • حداکثر طول تا 30 سانتیمتر
 • روزها معملا در غارها و حفره‌ها می‌مانند و شب‌ها برای شکار زوپلانکتون‌ها خارج می‌شوند.
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند.

 

■ پراکنش رفتگرماهیان دریایی در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده رفتگرماهیان دریایی در آب‌های ایران شناسایی شده است:

 • 1. Pempheris

 

• گونه‌ها: خانواده رفتگرماهیان دریایی در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Pempheris oualensis
رفتگرماهی نقره‌ای