تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده تی‌بر‌ماهیان
(Priacanthidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده تی‌بر‌ماهیان (Priacanthidae):

»» خانواده تی‌بر ماهیان، عضو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی>> Prioo=رنده کردن + Akantha = خار، تیغ

نام انگلیسی: Big Eyes, Catalufas

نام فارسی: تی‌بر‌ماهیان، تیبر ماهیان

Priacanthidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده تی‌بر‌ماهیان، Pricanthidae:

 • بیشتر در نواحی گرمسیری و نیمه‌گرمسیری اقیانوس‌های آرام، اطلس و هند زندگی می‌کنند.
 • دارای 4 جنس و 21 گونه در آب‌های جهان.
 • چشم‌ها بسیار بزرگ بوده و دارای یک لایه انعکاسی درخشان (Tapetum lucidum) هستند.
 • دهان بزرگ و زبـرین (بالایی) بوده و بسیار شیبدار است.
 • خار گوشه سرپوش آبششی بزرگ و کاملا رشد یافته است.
 • باله پشتی معمولا دارای 10 خار و 10 تا 15 شعاع نرم است. طول شعاع‌های سخت به سمت عقب باله بلندتر می‌شود.
 • باله مخرجی دارای 3 خار و 9 تا 16 شعاع نرم است.
 • باله دمی کمی لب‌دار و یا گرد است و دارای 16 شعاع اصلی می‌باشد که دوتای آنها فاقد انشعاب است.
 • شعاع‌های داخلی باله شکمی، با یک غشاء به بدن متصل هستند.
 • باله شکمی دارای لکه های سیاه مایل به ارغوانی است.
 • خط جانبی دارای 65 عدد فلس است.
 • فلس‌ها بسیار ضمخت با بخش‌های خارمانند و اغلب به رنگ قرمز روشن.
 • ساکن آب‌های مجاور بستر، مناطق صخره‌ای و مرجانی و اعماق 150 تا 200 متری هستند و بعضی گونه‌ها بویژه گونه‌های گوشتخوار و شب‌رو، در آب‌های بازتر نیز دیده می‌شوند.
 • تخم‌ها، لاروها و ماهیان جوان پلاژیک هستند.
 • اغلب زیر 30 سانتیمتر هستند، ولی بعضی گونه‌ها بیش از 50 سانتیمتر طول پیدا می‌کنند.
 • ماهیان باارزش خوراکی هستند.
 • صید تی‌برماهیان توسط رشته قلاب طویل عمقی و قلاب دستی امکان‌پذیر است.
 • اولین فسیل‌ها مربوط به ترشیاری پایینی، ائوسن میانی

 

 

■ پراکنش تی‌بر‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده تی‌برماهیان در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Heteropriacanthus
 • 2. Priacanthus

 

• گونه‌های تیبرماهیان ایران: از جنس‌های فوق، 4 گونه به شرح جدول زیر گزارش شده است:
◄ با کلیک روی نام هر گونه، به صفحه اختصاصی آن بروید

1. Heteropriacanthus cruentatus
ماهی چشم‌شیشه‌ای
2. Priacanthus blochii
ماهی چشم‌درشت باله‌کوتاه
3. Priacanthus hamrur
ماهی چشم‌گاوی باله‌هلالی
4. Priacanthus tayenus
ماهی حوض دریا
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Priacanthidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:

Cookeolus japonicus >> ماهی چشم گاوی Heteropriacanthus cruentatus >> ماهی چشم‌شیشه‌ای Priacanthus fitchi >> ماهی چشم درشت عمق زی
Cookeolus japonicus >> ماهی چشم‌گاوی
باله بلند
Heteropriacanthus cruentatus >> ماهی چشم‌شیشه‌ای Priacanthus fitchi >> ماهی چشم‌درشت عمق‌زی
Priacanthus hamrur >> ماهی چشم‌گاوی Priacanthus meeki >> ماهی چشم‌درشت Pristigenys niphonia >> ماهی چشم‌درشت
Priacanthus hamrur >> ماهی چشم‌گاوی
باله هلالی
Priacanthus meeki >> ماهی چشم‌درشت
هاوایی
Pristigenys niphonia >> ماهی چشم‌درشت
ژاپنی