تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 

 

 

 

  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شگ‌ماهیان زره‌شکم
(Pristigasteridae)
 


■ مشخصات کلی خانواده شگ‌ماهیان زره‌شکم (Pristigasteridae):

»» خانواده شگ ماهیان زره شکم، به راسته شگ‌ماهی‌سانان (Clupeiformes) تعلق دارد.

ریشه لغوی: -

نام انگلیسی: Pristigasterids

نام فارسی: شگ‌ماهیان زره‌شکم

Pristigasteridae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شگ‌ماهیان زره‌شکم، Pristigasteridae:

  • پراکنش در مناطق اطلس، آرام و هند
  • دریازی، اما در آب‌های شیرین و لب‌شور هم دیده می‌شود.
  • دارای 9 جنس و 38 گونه در سطح آب‌های جهان
  • ساکن اقیانوس‌های گرمسیری و آب‌های شیرین در آمریکای جنوبی و آسیای جنوب‌شرقی
  • باله مخرجی بلند در مقایسه با شگ ماهیان با حداقل 30 شعاع در تقریبا همه گونه‌ها
  • جنس‌های Illisha, Pellona و Pristigaster قبلا در خانواده Clupeidae بوده‌اند

 

■ پراکنش شگ‌ماهیان زره‌شکم در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، سه جنس از خانواده شگ‌ماهیان زره‌شکم گزارش شده است:

  • 1. Ilisha
  • 2. Opisthopterus
  • 3. Pellon

• گونه‌های شگ‌ماهیان زره‌شکم در ایران: شش گونه از جنس‌های فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است که به شرح جدول زیر می‌باشد.
با کلیک بر روی آن می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر گونه را مشاهده بفرمایید (اسامی با زمینه سیاه تکمیل اطلاعات شده‌اند)↓


1. Ilisha compressa
شمسک فشرده
2. Ilisha megaloptera
شمسک بزرگ

2. Ilisha melastoma
شمسک کوچک

3.Ilisha sirishai
شمسک رائو
4.Opisthopterus tardoore
ماهی تاردور
6. Pellona ditchela
پلونای هندی

تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Pristigasteridae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Chirocentrodon bleekerianus Odontognathus panamensis Pliosteostoma lutipinnis
Chirocentrodon bleekerianus Odontognathus panamensis Pliosteostoma lutipinnis
Raconda russeliana Neoopisthopterus tropicus Pellona harroweri
Raconda russeliana Neoopisthopterus tropicus Pellona harroweri