تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گُوِه ماهیان
(Rhinidae)
 

 

■ مشخصات کلی خانواده گُوِه ماهیان (Rhinidae):

»» خانواده گوه ماهیان، به راسته Rhinopristiformes تعلق دارند.

◄ توجه: گونه‌های سه خانوادهء Rhinidae, Rhinobatidae, Glaucostegidae , گاهی در منابع دچار اختلاط می‌شوند

ریشه لغوی: یونانی>> Rhinos= پوزه + Batis, Batidos = نام نوعی سپرماهی

نام انگلیسی: Wedgefishes

نام فارسی: گوِه‌ماهیان

Rhinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گُوِه ماهیان، Rhinidae:

  • اکثر جنس‌های این خانواده دریازی هستند.
  • بیشتر در آبهای معتدل تا گرمسیری و نواحی قاره‌ای نزدیک به سواحل و ندرتا در عمق بیش از 400 متری دیده می‌شوند.
  • شناگران قدرتمند و کفرو هستند که روی بسترهای گلی و شنی استراحت می‌کنند.
  • اعضای این خانواده از بی‌مهرگان کفزی و ماهیان کفزی تغذیه می کنند.
  • گُوه‌ماهیان سپرماهیانی کوسه‌مانند هستند.
  • سایز این خانواده از متوسط تا بزرگ است.
  • بدن فشرده‌ای دارد.
  • باله دمی کاملا توسعه یافته است.

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده گُوه ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش گردیده است:

  • 1. Rhina
  • 1. Rhynchobatus >> سوس‌ماهی

◄ توجه: در منابع قدیمی، این جنس و گونه‌های آن، از خانوادهء Rhinobatidae عنوان شده‌اند که از سال 2006 این رده‌بندی تغییر کرده است.

 

• گونه‌های گوه‌ماهیان ایران: دو گونه از دو جنس فوق در ایران و جهان به شرح جدول زیر شناسایی شده است.
با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓


1. Rhina ancylostoma
گیتارماهی خم‌دهان
2. Rhynchobatus djiddensis
سوس بزرگ
 
 
تصاویر زیر برخی از گونه های خانواده Rhinidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:

Rhina ancylostoma Rhynchobatus australiae Rhynchorhina mauritaniensis
Rhina ancylostoma >> گیتارماهی
دهان خمیده
Rhynchobatus australiae Rhynchorhina mauritaniensis