تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده گُوِه ماهیان
(Rhinidae)
 

 

■ مشخصات کلی خانواده گُوِه ماهیان (Rhinidae):

»» خانواده گوه ماهیان، به راسته Rhinopristiformes تعلق دارند.

◄ توجه: گونه‌های سه خانوادهء Rhinidae, Rhinobatidae, Glaucostegidae , گاهی در منابع دچار اختلاط می‌شوند

ریشه لغوی: یونانی>> Rhinos= پوزه + Batis, Batidos = نام نوعی سپرماهی

نام انگلیسی: Wedgefishes

نام فارسی: گوِه‌ماهیان

Rhinidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده گُوِه ماهیان، Rhinidae:

 • اکثر جنس‌های این خانواده دریازی هستند.
 • دارای 3 جنس و 11 گونه است.
 • بیشتر در آبهای معتدل تا گرمسیری و نواحی قاره‌ای نزدیک به سواحل و ندرتا در عمق بیش از 400 متری دیده می‌شوند.
 • شناگران قدرتمند و کفرو هستند که روی بسترهای گلی و شنی استراحت می‌کنند.
 • اعضای این خانواده از بی‌مهرگان کفزی و ماهیان کفزی تغذیه می‌کنند.
 • گُوه‌ماهیان سپرماهیانی کوسه‌مانند هستند.
 • سایز این خانواده از متوسط تا بزرگ است.
 • بدن فشرده‌ای دارد.
 • باله دمی کاملا توسعه یافته است.

 

 

■ پراکنش گوه‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده گُوه‌ماهیان در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش گردیده است:

 • 1. Rhina
 • 2. Rhynchobatus >> سوس‌ماهی

◄ توجه: در منابع قدیمی، جنس Rhynchobatus و گونه‌های آن، از خانوادهء Rhinobatidae عنوان شده‌اند که از سال 2006 این رده‌بندی تغییر کرده است.

 

• گونه‌های گوه‌ماهیان ایران: سه گونه از دو جنس فوق در ایران و جهان به شرح جدول زیر شناسایی شده است.
با کلیک روی گونه به صفحه آن بروید و توضیحات بیشتر دریافت کنید↓


1. Rhina ancylostoma
گیتارماهی خم‌دهان
2. Rhynchobatus djiddensis
سوس بزرگ
3. Rhynchobatus laevis
سوس صاف‌پوزه
تصاویر زیر برخی از گونه های خانواده Rhinidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Rhina ancylostoma Rhynchobatus australiae Rhynchorhina mauritaniensis
Rhina ancylostoma >> گیتارماهی
دهان خمیده
Rhynchobatus australiae Rhynchorhina mauritaniensis