تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شوریده ماهیان
(Sciaenidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده شوریده‌ماهیان (Sciaenidae):

»» خانواده شوریده‌ماهیان، عضو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: یونانی >> Skiaina = نام نوعی ماهی

نام انگلیسی: Drums, Croakers، Meagres, Weakfishes

نام فارسی: شوریده ماهیان

Sciaenidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شوریده‌ماهیان، Sciaenidae:

 • پراکنش متمرکز در اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند.
 • دارای 68 جنس و 293 گونه در آب‌های جهان.
 • بدن تا اندازه‌ای کشیده تا چهارگوش، دهان انتهایی، مایل و کم و بیش قابل ارتجاع است.
 • باله پشتی بلند دارای شکافی بین بخش خاردار و بخش شعاع‌های نرم، اما ندرتا این دو بخش کامل جدا می‌شوند.
 • بخش خاردار باله پشتی، 6 تا 13 خار دارد و بخش شعاع‌های نرم، دارای یک خار و 20 تا 35 شعاع نرم است.
 • باله مخرجی 1 یا 2 خار اغلب ضعیف دارد. تعداد شعاع‌های نرم آن 6 تا 13 عدد است.
 • باله سینه‌ای در انتها نوک‌دار است.
 • باله‌های شکمی دارای یک خار و 5 شعاع نرم است.
 • خط جانبی تا انتهای باله دمی ادامه دارد.
 • سرپوش آبششی دارای خار پهن و نرم است و پیش سرپوش آبششی دارای لبه کامل یا دانه‌دار است.
 • فلس‌های دایره‌ای یا کم و بیش بطور ظریف شانه‌ای می‌باشند.
 • یک بخش استخوانی آویخته روی آبشش‌ها وجود دارد.
 • بعضی گون‌ها دارای یک سبیلک یا سطحی زبر شبیه سبیلک‌های کوچک روی چانه هستند.
 • دارای کانال‌های موکوسی بزرگی روی سر هستند. سر پوشیده از فلس است.
 • پوزه و فک پائین، دارای منافذ واضحی هستند.
 • دندان‌های سوزنی‌شکل بصورت گروهی روی فک‌ها دیده می‌شوند که غالبا با دندان‌های نیش در ردیف‌های جانبی توام هستند.
 • استخوان تیغه‌ای و کامی، فاقد دندان است.
 • کیسه شنا، اغلب منشعب است.
 • اتولیت بزرگی دارند.
 • دارای 24 تا 29 مهره هستند.
 • شکارچی و گوشتخوار بوده و در مناطق مجاور بستر، از بی‌مهرگان کفزی و ماهیان کوچک تغذیه می‌کنند.
 • ماهیان جوان برای نگهداری در آکواریوم مناسبند، اما نگهداری آن‌ها سخت است.
 • در آب‌های ساحلی و عمدتا روی بسترهای گلی و مصب‌ها زیست می‌کنند.
 • بسیاری از گونه های این خانواده، می توانند به کمک عضلات اطراف کیسه شنا، از خود صدا تولید کنند.
 • بصورت تازه و گاهی اوقات شور و خشک مصرف غذایی دارند.
 • صید گونه های کوچک با ترال کفروب و گونه های بزرگتر توسط ترال کفروب، تورگردان محاصره ای و تور گوشگیر صید می شوند.

 

 

■ پراکنش شوریده‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، هشت جنس از خانواده شوریده ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Argyrosomus >> شامل 2 گونه
 • 2. Atrobucca >> شامل 1 گونه
 • 3. Johnius >> شامل 6 گونه
 • 3. Nibea >>شامل 1 گونه
 • 4. Otolithes >>شامل 1 گونه
 • 5. Paranibea >>شامل 1 گونه
 • 6. Pennahia >>شامل 2 گونه
 • 7. Protonibea >>شامل 1 گونه
 • 8. Umbrina >> شامل 1 گونه

• گونه‌های شوریده‌ماهیان ایران:
شانزده گونه از هشت جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده‌اند که به شرح جدول زیر می‌باشند،
با کلیک روی نام هر گونه، به صفحه اطلاعات کامل آن گونه بروید


1. Argyrosomus hololepidotus
میش‌ماهی معمولی
2. Argyrosomus regius
میش‌ماهی قهوه‌ای
3. Atrobucca nibe
شوریده دهان‌سیاه
4. Johnius amblycephalus
شوریده ریشدار
5. Johnius belangerii
شبه‌شوریده بلانگر
6. Johnius borneensis
شوریده چکشی تیزبینی
7. Johnius carutta :
شوریده کاروت
8. Johnius dussumieri
شوریده سین
9. Johnius elongatus
شوریده مخروطی
10. Nibea maculata
مشکو لکهدار ، مشکو منقوط
11. Otolithes ruber
ماهی شوریده ، دندان ببر
12. Paranibea semiluctuosa
مشکو سیاه
13. Pennahia anea
شبه‌شوریده چشم‌درشت
14. Pennahia macrocephalus :
شبه‌شوریده سرگنده
15. Protonibea diacanthus
میش‌ماهی منقوط
16. Umbrina canariensis
میش قناری
   
.::. تصاویر زیر، برخی از گونه های خانواده Sciaenidae را در نقاط مختلف جهان نشان می دهد:
Austronibea oedogenys >> شوریده زرددم Bahaba polykladiskos >> شوریده تیغ دار Bairdiella batabana >> شوریده ماهی آبی
Austronibea oedogenys >> شوریده زرددم Bahaba polykladiskos >> شوریده تیغ دار Bairdiella batabana >> شوریده ماهی آبی
Corvula macrops Cynoscion arenarius >> شوریده ماهی شنی Equetus iwamotoi >> شوریده ماهی سیاه خط
Corvula macrops Cynoscion arenarius >> شوریده ماهی شنی Equetus iwamotoi >> شوریده ماهی سیاه خط