تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده صخره‌ماهیان
(Sebastidae)
 


■ مشخصات کلی خانواده صخره‌ماهیان (Sebastidae):

»» خانواده صخره‌ماهیان، به راسته عقرب‌ماهی‌سانان (Scorpaeniformes) تعلق دارد.
»» بعضی از پژوهشگران، خانوادهء صخره‌ماهیان را به عنوان خانوادهء مستقل تایید نکرده و آنرا زیرخانوادهء Sebastinae، از خانوادهء عقرب‌ماهیان (Scorpaenidae) می‌دانند.

ریشه لغوی: از واژه sebastes (یونانی) = قابل تحسین

نام انگلیسی: Rockfishes, rockcods and thornyheads

نام فارسی: صخره‌ماهیان

Sebastidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده صخره‌ماهیان Sebastidae:

  • دریازی، پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های مرتبط
  • دارای 7 جنس و 133 گونه در جهان
  • بدن فشرده
  • سر معمولا با زوائد
  • غشاء آبششی از ایسموس جدا است
  • دارای غدد سمی در شعاع سخت باله‌های پشتی، شکمی و مخرجی
  • ماهیان کم تحرک

 

 

■ پراکنش در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده صخره‌ماهیان در آب‌های ایران فهرست شده است، ولی قطعی نیست:

  • 1. Helicolenus

 

• گونه‌ها: جنس فوق از خانواده صخره‌ماهیان، در ایران یک گونه به شرح جدول زیر دارد، که البته وجود آن مشکوک است و نیاز به بررسی بیشتر دارد:
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه اطلاعات آن بروید↓


1. Helicolenus dactylopterus
رزماهی شکم‌سیاه