تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده سه‌خار‌ماهیان
(Triacanthidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده سه‌خار‌ماهیان (Triacanthidae):

»» خانواده سه‌خارماهیان، عضو راسته چهاردندان‌سانان (Tetraodontiformes) است.

ریشه لغوی: یونانی> Tri=سه + Akantha=خار

نام انگلیسی: Triplespines و نیز: tripodfishes

نام فارسی: سه‌خارماهیان، سه‌خاره‌ماهیان.

Triacanthidae

• خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سه‌خاره‌ماهیان، Triacanthidae:

 • پراکنش متمرکز در اقیانوس‌های هند و آرام.
 • ساکن بستر آب‌های کم‌عمق.
 • در آب‌های جهان 4 جنس و 7 گونه دارد.
 • بدن دراز و در مقطع به شدت فشرده، با سر سه‌گوش و ساقه دمی باریک.
 • باله شکمی با یک خار طویل جایگزین شده و در زیر باله سینه‌ای قرار دارد.
 • دهانه‌های آبششی به یک شکاف واقع در جلو باله‌های سینه‌ای محدود گردیده است.
 • پوزه نوک‌دار با دهان کوچک.
 • هردو فک دارای دو ردیف دندان‌های کوچک و دندانهای خارجی مانند دندان‌های پیش است.
 • فلس‌ها ریز و زبر با لبه خشن، یکدیگر را نمی‌پوشانند.
 • خط جانبی در زیر وسط باله پشتی نرم منحنی شکل بوده، سپس تقریبا به موازات خط پشتی ادامه می‌یابد.
 • از 5 شعاع سخت باله پشتی، جلوترین شعاع سخت از همه قوی تر و درازتر است.تعداد شعاع‌های باله پشتی 20 تا 26 عدد است. بخش‌های سخت و نرم باله پشتی کاملا جدا از هم هستند.
 • باله دمی به شدت دو شاخه.
 • باله مخرجی فقط از شعاع‌های نرم تشکیل شده و شبیه باله پشتی نرم است و در زیر آن قرار دارد.
 • باله‌های سینه‌ای گرد هستند.
 • حداکثر طول 30 و به طور متوسط کمتر از 25 سانتیمتر.
 • غذای عمده آن‌ها بی‌مهرگان کفزی است.
 • ارزش چندانی اقتصادی ندارند.
 • صید آن‌ها بصورت صید دور ریز با ماهیان درگیر در تورهای گوشگیر و ترال کف است.

 

 

■ پراکنش سه‌خارماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، دو جنس از خانواده سه‌خارماهیان گزارش شده است:

 • 1. Pseudotriacanthus
 • 2. Triacanthus


• گونه‌های سه‌خارماهیان ایران: دو جنس فوق دارای دو گونه به شرح جدول زیر در آب‌های ایران هستند.
◄ با کلیک روی نام هر گونه، اطلاعات بیشتر دریافت کنید ↓


1. Triacanthus biaculeatus
سه‌خاره ماهی پوزه‌کوتاه
2. Pseudotriacanthus strigilifer
سه خاره خال طلایی
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Triacanthidae را در آب‌های خارج از ایران نشان می‌دهد:

Triacanthus nieuhofii >> سه خاره ماهی Tripodichthys blochii >> سه خاره ماهی Trixiphichthys weberi >> سه خاره ماهی
Triacanthus nieuhofii >> سه خاره ماهی
نقره ای
Tripodichthys blochii >> سه خاره ماهی
دم دراز
Trixiphichthys weberi >> سه خاره ماهی
نوک سیاه