تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده اورانوس‌ماهیان
(Uranoscopidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده اورانوس‌ماهیان (Uranoscopidae):

»» خانواده اورانوس‌ماهیان، جزو راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی> Ourannos=آسمان + Skopein=نگاه کردن

نام انگلیسی: Stargazers

نام فارسی: اورانوس ماهیان

Uranoscopidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده اورانوس‌ماهیان، Uranoscopidae:

 • تمرکز پراکنش در آب‌های اقیانوس اطلس، آرام و هند.
 • 8 جنس و 54 گونه در آب‌های جهان دارد.
 • بدن نسبتا دراز با پوست ضخیم.
 • فاقد فلس یا دارای فلس‌های ریز و کوجک
 • سر مستطیلی بزرگ.
 • دهان بسیار مایل با لب‌های حاشیه‌دار.
 • تاحدی کمی می‌توانند شکم خود را باد کنند.
 • چشم‌ها در ناحیه پشتی یا نزدیک به پشت.
 • خط جانبی در بخش بالای بدن.
 • باله شکمی، در ناحیه زیر گردن و بسیار نزدیک به هم و دارای یک خار و 5 شعاع نرم.
 • باله پشتی تقریبا بلند، بسیاری از گونه‌ها فاقد خار در باله پشتی هستند.
 • باله مخرجی تقریبا بلند.
 • بعضی گونه‌ها دارای یک رشته کرمی‌شکل هستند که از بخش سقف دهان منشا می‌گیرد و با آن شکار را جلب می‌کنند.
 • دو خار سمی بزرگ با غدد سمی در پایه آن‌ها دارند که در پشت سرپوش آبششی و بالای باله سینه ای قرار دارد.
 • تعداد مهره ها 24 تا 26 عدد است.
 • جنس Astroscopus دارای حفره بویایی داخلی برای استنشاق و اندام برقی است.
 • ساکن آب‌های نسبتا عمیق هستند.
 • کفزی هستند و قابلیت مخفی شدن در بستر را دارند.
 • از ماهیان و بی‌مهرگان کفزی تغذیه می‌کنند. بطور کلی گوشتخوارند.
 • اطلاع زیادی از تولید مثل آن‌ها نیست ولی احتمالا از تخم و لارو محافظت نمی‌نمایند.
 • دارای ارزش اقتصادی شیلاتی چندانی نیستند.
 • صید آن‌ها با ترال کفروب امکانپذیر است.

 

 

 

■ پراکنش اورانوس‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده اورانوس ماهیان در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Uranoscopus

 

 

• گونه‌های اورانوس‌ماهیان ایران: از جنس‌های فوق در آب‌های ایران دو گونه به شرح جدول زیر مشاهده شده است
برای مشاهدهء جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید

1. Uranoscopus dollfusi
ماهی دولفوس
2. Uranoscopus guttatus
اورانوس ماهی
تصاویر زیر بعضی از گونه‌های خانواده Uranoscopidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Astroscopus sexspinosus >> اورانوس Gnathagnus egregius >> اورانوس خالدار Ichthyscopus fasciatus >> اورانوس نواری
Astroscopus sexspinosus >> اورانوس
برزیلی
Gnathagnus egregius >> اورانوس خالدار Ichthyscopus fasciatus >> اورانوس نواری
Pleuroscopus pseudodorsalis >> اورانوس Xenocephalus elongatus
Kathetostoma albigutta >> اورانوس
تیرانداز
Pleuroscopus pseudodorsalis >> اورانوس
پولکی
Xenocephalus elongatus