تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده طلاکوب‌ماهیان
(Zeidae)
ماهیان خلیج فارس


 

■ مشخصات کلی خانواده طلاکوب‌ماهیان (Zeidae):

»» خانواده طلاکوب‌ماهیان، جزو راسته دوری‌ماهی‌سانان (Zeiformes) هستند.

ریشه لغوی: Zeus از واژه‌ Theos (یونانی)= از خدایان یونانی، و بنا به نقل قولی، ماهی ژوپیتر.

نام انگلیسی: Dories

نام فارسی: طلاکوب‌ماهیان

Zeidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده طلاکوب‌ماهیان، Uranoscopidae:

 • پراکنش بیشتر در اقیانوس اطلس، اقیانوس هند و اقیانوس آرام و آب‌های مجاور آنها
 • دارای 2 جنس و 6 گونه در سطح جهان
 • ماهیانی دریازی
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری میانه و اولیگوسن
 • باله‌های پشتی و مخرجی دارای شعاع سخت
 • ناحیه شکمی دارای 8 یا 9 صفحه خاردار
 • بعضی گونه‌های دارای یک نقطهء بزرگ مدور احاظه شده با یک حلقهء زرد در هر طرف
 • دارای 2 باله پشتی که اولی 7 تا 10 خار داردو دومی 22-37 شعاع نرم
 • بالغین گاه دارای رشته‌ای روی باله پشتی
 • باله شکمی بدون شعاع سخت و دارای 6-10 شعاع نرم
 • استخوان سرپوش بدون دندانه
 • تعداد مهره‌های ستون فقرات 29-34 عدد
 • فلس‌ها کوچک و ابتدایی
 • از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کنند

 

 

■ پراکنش طلاکوب‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: یک جنس از خانواده طلاکوب‌ماهیان در آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Zeus

 

 

• گونه‌های طلاکوب‌ماهیان ایران: از جنس‌ فوق در آب‌های ایران یک گونه به شرح جدول زیر مشاهده شده است.
برای مشاهدهء جزئیات اطلاعات هر گونه، روی نام آن کلیک کنید


1. Zeus faber
ماهی طلاکوب جان