تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
شگ‌ماهی خزری
( Alosa caspia )
 
پوزانوک پشت‌سیاه

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده شگ‌ماهیان گونه شگ‌ماهی خزری

این گونه در بخش ماهیان دریای خزر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alosa caspia (Eichwald, 1838)j
:: نام فارسی و محلی ایران: شگ‌ماهی خزری و نیز شگ‌ماهی، زالون، شاه‌ماهی
• اسامی محلی: زالون

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Clupeidae (خانواده: شگ‌ماهیان) (En: Herrings, shads, sardines, menhadens)
Subfamily: Alosinae (زیرخانواده: شاه‌ماهی‌های گودآبه)
Genus: Alosa (جنس: شاه‌ماهی رودخانه)
Species: Alosa caspia (گونه: شگ‌ماهی خزری)


:: نام انگلیسی: Caspian shad و نیز Enzeli shad, Astrabad shad, North Caspian shad, Il'men shad
• سایر زبان‌ها: Kaspiiskii puzanok
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Caspialosa caspia kaidakensis , Clupea caspia, Caspialosa caspia salina
:: ریشه لغوی:Alosa از واژه alausa (لاتین)=نام یک ماهی که در متون قدیم به آن اشاره شده است+ لاتین> Halec: ترشی. همچنین واژه با ریشه ساکسون برای این دسته ماهیان است.

■ کشورهای محل زندگی شگ‌ماهی خزری
کشورهای حوضه دریای خزر، بلغارستان، رومانی، ترکیه، اوکراین، گرجستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شگ‌ماهی خزری
دریای خزر، دریای سیاه، دریای آزوف، پاله‌آرکتیک، رود دانوب، رود ولگا

■ ویژگی‌های زیستگاه شگ‌ماهی خزری
در زمستان در اعماق 30 تا 40 متری، و در فصل بهار در اعماق 5 تا 15 متری به سر میبرد. در تمامی قسمتهای دریای خزر زیر گونه‌هایی از آن وجود دارد.

مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شگ‌ماهی خزری

• شکل بدن: باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 16 تا 20 شعاع نرم | باله پشتی دارای 3 خار و 13 تا 15 شعاع نرم| تعداد خارهای آبششی روی اولین کمان آبششی 70 تا 149 عدد (اغلب 115 تا 130) | خارهای آبششی 1.5 تا 2 برابر رشته های آبششی | دندان‌های ضعیف روی آرواره‌ها | در بهار یک لکه تیره در پشت سرپوش آبششی ظاهر می‌شود. | گاهی 3 تا 7 لکه در دو طرف بدن
• به گفته بعضی منابع، دارای سه زیر گونه در دریای خزر است:

  • Alosa caspia knipowitschi ، دارای 130 تا 163 خار آبششی
  • Alosa caspia persica دارای 51 تا 104 خار آبششی
  • Alosa caspia caspia دارای 100 تا 130 خار آبششی


• اندازه:
کوچک است و حداکثر اندازه آن 32 سانتیمتر است. (اغلب بین 16 تا 26 سانتیمتر)
• طول عمر: -
• غذا: از ماهیان کوچک نظیر شیشه‌ماهیان، کیلکاها، گاوماهیان و برخی کرم‌ها تغذیه می‌کند.
• ژنتیک:-
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل شگ‌ماهی خزری

تولیدمثل شگ‌ماهی خزری، در آب‌های لب شور و تا حدی شیرین صورت می گیرد. فصل تولیدمثل در بهار (اردیبهشت و خرداد)، و هماوری مطلق بین 116 تا 218 هزار عدد تخمک (در زیرگونه A. c. caspia) است. جنس نر این زیر گونه در 2 سالگی و ماده در 3 سالگی بالغ می‌شود.

■ صید شگ‌ماهی خزری

ارزش صید تجاری ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی شگ‌ماهی خزری

به دلیل کوچک بودن، ارزش اقتصادی ندارد.

وضعیت ذخایر شگ‌ماهی خزری

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین‌نگرانی" (LC) است.
در ایران کمتر برداشت می‌شود.

■ بهداشت و بیماری‌های شگ‌ماهی خزری

-

تصاویر و فیلم‌ از شگ‌ماهی خزری:

شگ ماهی خزری شگ ماهی خزری شگ ماهی خزری
نمای عمومی شگ‌ماهی خزری
عکس:عباسی
شگ‌ماهی خزری
عکس: علوی یگانه و قطبی
ترسیمی از شگ‌ماهی خزری
شگ ماهی خزری شگ ماهی خزری شگ ماهی خزری
شگ‌ماهی خزری شگ‌ماهی خزری شگ‌ماهی خزری
شگ ماهی خزری شگ ماهی خزری شگ ماهی خزری
شگ‌ماهی خزری شگ‌ماهی خزری شگ‌ماهی خزری
عکس: عبدلی

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Clupeidae: شگ‌ماهیان


گونه Alosa kessleri : شگ‌ماهی مهاجر