تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی چومان
( Oxynoemacheilus chomanicus )
 
سگ‌ماهی چومان


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی چومان

◄ امکان دارد که این گونه، همان گونه O. zagrosensis بوده و تفاوت‌های ظاهری آنها، اختلاف ظاهری طبیعی بین اعضای یک گونه باشد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus chomanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی چومان، ماهی لوچ چومان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus chomanicus (گونه: سگ‌ماهی چومان)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Choman loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Oxynoemacheilus - / بخش دوم chomanicus: بخاطر گزارش در رود چومان.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی چومان

:: بومی در ایران و نیز:
عراق و در ترکیه

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی چومان

:: در ایران: حوضهء آبریز دجله. در رودخانهء چومان، رود بانه
در عراق، رود زاب کوچک و بالادست حوضه آبریز دجله در ترکیه

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی چومان

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش: در 36° 01' 03" شمالی و 45° 55' 20" شرقی، در استان کردستان، رود بانه.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی چومان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 6-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 4-5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 9-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی کامل | بدن پوشیده از فلس | ساختار دندانی با توسعهء متوسط | دارای شیار زیرچشمی | بدن به نسبت گونهء O. zagrosensis لاغرتر | بدن بدون قوس پشتی | کپسول خلفی کیسه شنا بزرگتر است | باله دمی کمی لبه‌دار | نرها برجستگی‌های تولیدمثلی ظریفی روی بیشتر سر و طرفین بدن و بویژه زیر پایهء باله سینه‌ای، شکمی و و نوار بین پایه باله‌های شکمی و نیز پایه باله دمی دارند.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.7 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی چومان

ماهی نر با داشتن باله‌های زوجِ به شکل گرد و برجستگی‌های تولید مثلی روی بدن، با ماهی ماده تمایز ظاهری دارند

■ صید سگ‌ماهی چومان

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی چومان

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی چومان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) پیشنهاد شده است چون در مورد اندازهء جمعیت و دامنهء پراکنش آن اطلاعاتی در دست نیست.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی چومان
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی چومان:

سگ‌ماهی چومان سگ‌ماهی چومان سگ‌ماهی چومان
سگ‌ماهی چومان
عکس: وجولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی چومان، عراق، رود زاب کوچک
عکس: فریهوف و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی چومان در ایران
سگ‌ماهی چومان سگ‌ماهی چومان سگ‌ماهی چومان
سگ‌ماهی چومان، ترکیه
رادیوگرافی سگ‌ماهی چومان
عکس: صیادزاده و همکاران
رادیوگرافی سگ‌ماهی چومان
عکس: صیادزاده و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Oxynoemacheilus kessleri : سگ‌ماهی کسلر
گونه Oxynoemacheilus makranensis : سگ‌ماهی مکران

گونه Paraschistura kermanensis : سگ‌ماهی کرمان