تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی ایلام
( Paraschistura ilamensis )
 
کوسه سرچکشی مضرّس


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی ایلام

گفته می‌شود این گونه احتمالا همان گونه Paraschistura pasatigris است که در اینصورت با توجه به اولویت تاریخ گزارش، P. ilamensis نام اصلی و P. pasatigris مترادف آن است. . این مساله نیازمند بررسی بیشتر است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Paraschistura ilamensis Vatandoust & Eagderi, 2015j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی ایلام، ماهی لوچ ایلام
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Paraschistura
Species: Paraschistura ilamensis (گونه: سگ‌ماهی ایلام)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Ilam loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Paraschistura : به دلیل شباهت به جنس Schistura / ilamensis: منطقه ایلام که محل گزارش بوده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی ایلام

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی ایلام

:: فقط در ایران. حوضه آبریز دجله، رودخانه سیاه‌گاو

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی ایلام

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری
مختصات جغرافیایی محل گزارش اولیه: 33° 51' 54" شمالی و 47° 42' 02" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی ایلام

• شکل بدن: باله پشتی دارای 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 6-7 شعاع نرم | خط جانبی به میانهء بین پایه باله سینه‌ای و باله پشتی یا نقطه‌ای کمی پشت پایه باله پشتی می‌رسد. | ناحیه پشت و پهلو دارای فلس است | ساختارهای دندانی کوچک و نوکدار | دارای شیار زیرچشمی | ساقه دمی مرتفع | بدن دارای 7-10 نوار قهوه‌ای روشن عمودی و نامنظم است و دو لکهء کوچک سیاه و واضح روی بخش بالایی و پایین یباله دمی مشاهده م‌شود. | باله دمی لبه‌دار است. | بدن کشیده با مقطع دایره‌ای
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی ایلام

-

■ صید سگ‌ماهی ایلام

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی ایلام

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی ایلام

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده است. علیرقم وجود خطرات زیاد در محدودهء پراکنش این گونه، هنوز جمعیت‌های مستقل زیادی دارد. در ده سال گذشته، تعداد جمعیت‌های مستقل و اندازهء آنها یکسان مانده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی ایلام
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی ایلام:

سگ‌ماهی ایلام سگ‌ماهی ایلام سگ‌ماهی ایلام
سگ‌ماهی ایلام
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی ایلام
عکس: وطن‌دوست و همکاران
پراکنش سگ‌ماهی ایلام در ایران
سگ‌ماهی ایلام سگ‌ماهی ایلام سگ‌ماهی ایلام
سگ‌ماهی ایلام، نمای پشتی
عکس: وطن‌دوست و همکاران
سگ‌ماهی ایلام، نمای جانبی
عکس: وطن‌دوست و همکاران
سگ‌ماهی ایلام
عکس: وطن‌دوست و همکاران
سگ‌ماهی ایلام    
سیاه‌گاو، زیستگاه سگ‌ماهی ایلام
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Paraschistura pasatigris : سگ‌ماهی پاساتیگریس
گونه Paraschistura nielseni : سگ‌ماهی نیلسن
گونه Paraschistura susiani :سگ‌ماهی شوشی

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی

گونه Oxynoemacheilus kiabii : سگ‌ماهی کیابی