تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی پامیر
( Triplophysa stoliczkai )
 
سگ‌ماهی پامیر


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی پامیر

در مورد وجود این گونه در ایران اختلاف نظر وجود دارد، ممکن است Triplophysa stenura، این گونه تشخیص داده شده باشد.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Triplophysa stoliczkai (Steindachner, 1866)j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی پامیر، لوچ پامیر، لوچ تبتی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Triplophysa
Species: Triplophysa stoliczkai (گونه: سگ‌ماهی پامیر)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Tibetan stone loach
• سایر زبان‌ها: روسی » Tibetskii golets
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Cobitis stolickai, Nemacheilus stoliczkae, Nemacheilus stoliczkai, Nemachilus stoliczkai, Noemacheilus stoliczkai, Cobitis uranoscopus, Cobitis elegans, Nemachilus dorsonotatus, Nemachilus fedtschenkoae, Nemacheilus akhtari
:: ریشه لغوی: Triplophysa : از واژه triplos (یونانی)= سه‌باره + physa (یونانی)= لوله

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی پامیر

:: بومی در ایران (نیازمند بررسی) و نیز:
پاکستان، افغانستان، چین، هند، ازبکستان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی پامیر

:: در ایران: سیستان (نیازمند بررسی)، دلتای رود هیرمند.
رودهای آمودریا، سند، مکونگ، سالوین، تاریم، یانگتسه، رود زرد، ییلی، دریاچه چینگهای و بوستین چین...

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی پامیر

ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر. در رودهای مرتفع
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری با دمای 16 تا 20 درجه سانتیگراد
در چشمه‌های با آب متلاطم زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی پامیر

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2-4 باله غیرمنشعب و 7-8 شعاع منشعب | باله مخرجی دارای 2-3 شعاع غیرمنشعب و 5 شعاع منشعب | باله سینه‌ای دارای 8-12 شعاع | باله شکمی دارای 6-8 شعاع | خط جانبی کامل | بدن فاقد فلس | دارای شیار زیرچشمی | ساقه دمی کشیده و گرد بدون باله چربی | ارتفاع ساقه دمی بعد از انتهای باله مخرجی هم اندازهء عرض آن است. | تعداد مهره‌ها 44 عدد | سبیلک‌ها تقریبا برابر هم. | لب‌ها چین‌دار و بسیار چاک‌خورده و ممکن است لکه‌هایی روی آن باشد. | طول روده کمی بلندتر از طول خود ماهی و با دو لوپ است | در پهلوها نقاط تیره نامنظم دارند که ممکن است شکل نواری به خود بگیرند، یا ممکن است طرح مرمری سبز تیره یا سیاه داشته باشند. یک لکهء نعلی‌شکل قهوه‌ای تیره روی پشت است. باله‌ها ردیف‌های رنگی دارند که روی باله پشتی و دمی بیشتر است.
• اندازه: حداکثر طول کل 16.2 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید/گامتیک (n) برابر 25 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید/زیگوتیک (2n) برابر 50-50 عدد است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی پامیر

باله سینه‌ای در ماهی نر بالغ، دارای 3 تا ششمین شعاع‌های سینه‌ای ضخیم با برجستگی‌هایی روی آن است. در ناحیه بویایی نیز برجستگی‌هایی از لب تا چشم با یک شیار وجد دارد.

■ صید سگ‌ماهی پامیر

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی پامیر

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد. غذای ماهیان بزرگتر و باارزش است.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی پامیر

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) پیشنهاد شده است. اطلاعات زیادی در مورد پراکنش و شرایط حفاظتی آن در کشورهایی که حضور دارد منتشر نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی پامیر
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی پامیر:

سگ‌ماهی پامیر سگ‌ماهی پامیر سگ‌ماهی پامیر
سگ‌ماهی پامیر

سگ‌ماهی پامیر
پراکنش سگ‌ماهی پامیر در ایران
سگ‌ماهی پامیر سگ‌ماهی پامیر سگ‌ماهی پامیر
سگ‌ماهی پامیر
سگ‌ماهی پامیر

سگ‌ماهی پامیر

سگ‌ماهی پامیر سگ‌ماهی پامیر سگ‌ماهی پامیر
سگ‌ماهی پامیر
سگ‌ماهی پامیر

سه نما از سگ‌ماهی پامیر

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار


گونه Triplophysa farwelli : سگ‌ماهی فارول

گونه Ponticola kessleri : گاوماهی سرگنده کسلر
گونه Paracobitis rhadinaea: لوچ تاجدار سیستان