تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
روده‌ماهی خلیج فارس
(Spottobrotula persica)
 
گونه روده‌ماهی خلیج فارس


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده روده‌ماهیان گونه روده‌ماهی خلیج فارس

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Spottobrotula persica Nielsen, Schwarzhans & Uiblein, 2014 j
:: نام فارسی و محلی ایران: روده‌ماهی خلیج فارس، -
• اسامی محلی ایران: -

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Ophidiiformes (راسته: روده‌سانان)
Suborder: Ophidioidei
Family: Ophidiidae (خانواده: روده‌ماهیان) (En: Cusk-eels)
Subfamily: Neobythitinae
Genus: Spottobrotula
Species: Spottobrotula persica (گونه: روده‌ماهی خلیج فارس)

:: نام انگلیسی:
Persian gulf brotula و نیز Persian gulf spotted brotula
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Spottobrotula از واژه Spotto= منقوط + brotula, -ae (لاتین)= کوچک ، نورس / Persicus= محل کشف در خلیج پارس

■ کشورهای محل زندگی روده‌ماهی خلیج فارس
• گزارش شده فقط از از آب‌های ایران، گزارش نه‌چندان معتبری از یمن نیز وجود دارد که ممکن است گونهء شبیه دیگری بوده باشد.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده روده‌ماهی خلیج فارس
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان

■ ویژگی‌های زیستگاه روده‌ماهی خلیج فارس
دریازی، در مجاورت بستر،
در عمق 45 تا 505 متری دیده می‌شود
ساکن مناطق گرمسیری.
مختصات جغرافیایی: از 27° شمالی تا 58° شمالی و 51° شرقی تا 01° شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک روده‌ماهی خلیج فارس

• شکل بدن: باله پشتی دارای 100-101 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 71-76 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 54-55 عدد | روی سر و بدن دارای نقاط بزرگ سفید است. | رنگ زمینه قهوه‌ای است که که دارای لکه‌های سفید بدلیل فلس‌های داخلی است و خط جانبی قهوه‌ای و واضح است. باله‌ پشتی سه لکه چشم‌سان دارد | سر و بدن فاقد طرح‌های سیاه، باله مخرجی با یک نوار تیره، باله شکمی نزدیک به بخش پایینی فک بالا | 14-15 ردیف فلس بین پایه باله پشتی و خط جانبی | کمان آبششی قدامی با 10-12 جارویی آبششی (Gill raker) | باله سینه‌ای دارای 23-24 شعاع | دارای فلس دایره‌ای | طول فلسِ زیر باله سینه‌ای 6 میلیمتر بوده است. | قطر عرضی چشم برابر طول پوزه | سرپوش آبششی دارای خار قوی و پیش‌سرپوش فاقد خار | دارای دندان‌های نامنظم نوک تیز و کوچک | اتولیت ضخیم و بزرگ با سطح داخلی بسیار محدب |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 30.2 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: با توجه به صید در تور میگو، احتمالا از میگوها تغذیه می‌کند.
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: -
• سایر توضیحات: اطلاعات در مورد این گونه بسیار کم است. اطلاعات استخراج شده حاصل مطالعهء دو نمونهء فیکسه شده بوده است.

■ تولیدمثل روده‌ماهی خلیج فارس

تخمگذار.

■ صید روده‌ماهی خلیج فارس

نمونهء گزارش گونه، با تور ترال کف‌روب میگو صید شده است.

■ ارزش‌های اقتصادی روده‌ماهی خلیج فارس

ارزش صیادی کمی دارد

■ وضعیت ذخایر روده‌ماهی خلیج فارس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های روده‌ماهی خلیج فارس

-

○ تصاویر و فیلم روده‌ماهی خلیج فارس:

روده‌ماهی خلیج فارس روده‌ماهی خلیج فارس روده‌ماهی خلیج فارس
نمونه فیکسه‌شده روده‌ماهی خلیج فارس اتولیت روده‌ماهی خلیج فارس پراکنش روده‌ماهی خلیج فارس
فیلم‌هایی از روده‌ماهی خلیج فارس
   
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Ophidiidae: روده ماهیان


گونه Neobythites steatiticus: روده‌ماهی مخطط