تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
کفشک کومرسون
( Synaptura commersonnii )
 
کفشک کومرسون


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده کفشک‌ماهیان اصلی گونه کفشک کومرسون

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Synaptura commersonnii (Lacepède, 1802)j
:: نام فارسی و محلی ایران: کفشک کومرسون،
• اسامی محلی ایران » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Pleuronectiformes (راسته: کفشک‌ماهی‌سانان)
Family: Soleidae (خانواده: کفشک‌ماهیان اصلی) (En: Soles)
Genus: Synaptura
Species: Synaptura commersonnii (گونه: کفشک کومرسون)

:: نام انگلیسی: Commerson's sole و نیز: Mudsole, Tongue sole
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Pleuronectes commersonnii, Dagetichthys commersonnii, Synaptura commersoniana
:: ریشه لغوی: Synaptura : از واژه‌های‌ syn, symphysis (یونانی)= هم‌رشد + aptein (یونانی) = پیوستن + oura (یونانی) = دم

■ کشورهای محل زندگی کفشک کومرسون:
• فهرست‌شده در اسامی ماهیان آب‌های ایران (عوفی، 1394) و نیز:
آآسیا: پاکستان، هند، سریلانکا، تایلند، اندونزی
آفریقا: موریس، سومالی

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده کفشک کومرسون
• احتمالا بومی خلیج فارس و دریای عمان، و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند، دریای اندنوزی، اقیانوس آرام، دریای سرخ، دریای جنوبی چین

■ ویژگی‌های زیستگاه کفشک کومرسون
دریازی و نیز آب‌های لب‌شور. مجاور بستر. چندمهاجرتی
ساکن نواحی گرمسیری
بیشتر روی بسترهای شنی و گلی در آب‌های ساحلی به سر می‌برد.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک کفشک کومرسون

• شکل بدن: -
• اندازه: حداکثر طول کل 32 سانتیمتر و طول کل رایج آن 30 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: تغذیه بیشتر از بی‌مهرگان کفزی بویژه سخت‌پوستان کوچک
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان. حرکت بکمک حدکت بدن و نیز باله دمی.
• سایر توضیحات:

■ تولیدمثل کفشک کومرسون

-

■ صید کفشک کومرسون

صید تجاری با لوازم مختلف از جمله ترال.

■ ارزش های اقتصادی کفشک کومرسون

ارزش صید تجاری دارد و بصورت تازه، منجمد یا خشک‌نمک‌سود عرضه می‌گردد.

⧠ وضعیت ذخایر کفشک کومرسون

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های کفشک کومرسون

-

○ تصاویر و فیلم از کفشک کومرسون:

کفشک کومرسون کفشک کومرسون کفشک کومرسون
کفشک کومرسون کفشک کومرسون بیشترین پراکنش کفشک کومرسون
کفشک کومرسون کفشک کومرسون کفشک کومرسون
ترسیمی از کفشک کومرسون کفشک کومرسون، پشت و شکم رادیوگرافی اسکلت کفشک کومرسون
کفشک کومرسون کفشک کومرسون کفشک کومرسون
کفشک کومرسون، در حال غذاخوردن نمای نزدیک سر کفشک کومرسون کفشک کومرسون
فیلم‌هایی از کفشک کومرسون↓
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Soleidae : کفشک‌ماهیان اصلی

گونه Brachirus orientalis : کفشک گرد
گونه Aesopia cornuta : کفشک تک‌شاخ