تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده سوف‌ماهیان
(Percidae)
 

■ مشخصات کلی خانواده سوف‌ماهیان (Percidae):

»» خانواده سوفماهیان متعلق به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.
• به دلیل داشتن گونه‌هایی در آب‌های ایرانی دریای خزر، این خانواده در بخش آب‌های خزر نیز مجددا مورد اشاره قرار گرفته است.

ریشه لغوی: واژه یونانی perké به یونانی یعنی ماهی سوف.

نام انگلیسی: Perches

نام فارسی: سوف‌ماهیان

Percidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده سوف‌ماهیان، Percidae:

 

 • ساکن نیم‌کره شمالی کره زمین
 • تنها در آب شیرین و لب‌شور دیده شده‌اند.
 • دارای 11 جنس و 239 گونه هستند.
 • دارای دو باله پشتی اغلب مجزا از یکدیگر، یا اندکی پیوسته.باله پشتی از دو قسمت تشکیل شده که جلویی خار‌دار و عقبی نرم است.
 • باله مخرجی دارای یک یا دو خار.
 • باله شکمی در موقعیت سینه‌ای، با یک خار و 5 شعاع نرم.
 • واجد 5 تا 8 شعاع آبششی.
 • دارای 32 تا 50 عدد مهره.
 • طول بعضی گونه‌ها به یک متر می‌رسد.
 • غشای شعاع‌های آبششی به تنگه (Isthmu) اتصال ندارد.
 • استخوان‌های آرواره فوقانی، بطور کامل به استخوان‌های پیش‌آرواره‌ای متصل نیست.
 • دارای دندان فکی است.
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری پایینی، ائوسن پایینی.

• پراکنش:

حوضه آبریز رودخانه‌های دریای خزر.

• جنس‌های سوف‌ماهیان ایران:

• در آب‌های داخلی ایران، سه جنس از این خانواده گزارش یا فهرست گردیده است:

 • 1. Gymnocephalus
  2. Perca
  3. Sander

 

• گونه های سوف‌ماهیان ایران:

• در آب‌های داخلی ایران، سه گونه از این خانواده گزارش یا فهرست گردیده است، با کلیک روی نام هر گونه، اطلاعات بیشتر را دریافت کنید:

1. Gymnocephalus cernua
ماهی روف
2. Perca fluviatilis
سوف حاجی‌طرخان
3. Sander lucioperca
ماهی سوف معمولی
 
 
.::. تصاویر زیر، تعدادی از گونه های خانواده سوف ماهیان در نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد:

Etheostoma barrenense >> سوف منقوش Gymnocephalus schraetser Percarina demidoffii >> پرکارینا
Etheostoma barrenense >> سوف منقوش Gymnocephalus schraetser Percarina demidoffii >> پرکارینا
Percina kathae Sander vitreus >> سوف چشم مرمری Zingel zingel >> زینگل
Percina kathae Sander vitreus >> سوف چشم مرمری Zingel zingel >> زینگل