تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
شاه‌کولی دجله
( Alburnus caeruleus )
 
شاه‌کولی دجله

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده قنات‌ماهیان ← گونه شاه‌کولی دجله

◄ این گونه قبلا در خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) بوده ولی در رده‌بندی‌های جدید، در خانوادهء قنات‌ماهیان (Leuciscidae) قرار گرفته است.


■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alburnus caeruleus Heckel, 1843j
:: نام فارسی و محلی ایران: شاه‌کولی دجله، مرواریدماهی دجله، مروریدماهی خال‌دار
• اسامی محلی:

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Leuciscinae (خانواده: قنات‌ماهیان) (En: Minnows)
◄ در منابع قدیمی‌تر، در خانوادهء Cyprinidae (کپورماهیان) و زیرخانواده Alburninae بوده است.
Subfamily: Leuciscinae
Genus: Alburnus(جنس: کولی‌های ایرانی)
Species: Alburnus caeruleus (گونه: شاه‌کولی دجله)

:: نام انگلیسی: Tigris bleak و نیز: Black spotted bleak
• سایر زبان‌ها: ترکی » Inci balığı
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Alburnus aeruleus
:: ریشه لغوی: Alburnus : از واژه Al Bura، نام شهری که این ماهی از آنجا شناخته شده است. /

■ کشورهای محل زندگی شاه‌کولی دجله

• گزارش‌شده از ایران و نیز:
عراق، ترکیه، سوریه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شاه‌کولی دجله

• بومی ایران، حوضه آبریز دجله، در رودهای دینه‌ور، گاماسیاب، قره‌سو، سیمره، کرخه و... مشاهده شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه شاه‌کولی دجله
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری
در کشور عراق گستردگی زیادی دارد و در آب‌های گوناگونی از جمله رودخانه‌ها، آبگیرها، چشمه‌های کوچک، صدها و مخازن آبی و... مشاهده شده است.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شاه‌کولی دجله

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 8-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 13-18 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 12-15 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی(Gill Rakers) برابر 10-13 عدد | خط جانبی دارای 43-58 فلس | تعداد مهره‌ها 39-40 عدد | بدن مرتفع | بدن دوکی‌شکل | بالای خط جانبی 9-12 ردیف فلس و پایین آن 4-6 عدد فلس دارد. | ناحیه شکمی کیل واضح بدون فلس دارد. | دندان‌های حلقی در نوک قلاب‌دار هستند و ممکن است دندانه‌دار باشند. | فرمول دندان حلقی معمولا 2.5-4.2 و گاهی هم 2.5-5.2 و 2.5-4.1 است. | روده s شکل است. | رنگ بدن سیاه‌فام در پشت، و نقره‌ای در پهلو. دارای نوارهای افقی آبی خیلی روشن در طول پهلوها که با افزایش سایز ماهی، نامنظم یا محو می‌شود. همه بخش‌های پهلو و سر، بسیار خالدار است. خط جانبی ممکن است نقاط رنگین در بالا و پایین روزن‌هایش داشته باشد. رنگ باله‌ها عموما زردفام، باله پشتی و شکمی تا حدی سیاه مایل به آبی روشن. غشاء بین شعاعی در باله پشتی و مخرجی بسیار خالدار و خود شعاع بدون رنگ است. باله سینه‌ای و شکمی ممکن است به رنگ نارنجی هم دیده شوند. در بعضی نمونه‌ها لبهء باله دمی کاملا سیاه است. رنگ پیش‌سرپوش آبششی قهوه‌ای تا سیاه است.
• اندازه: حداکثر طول کل 9.2 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید، 2n=50 است.
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل شاه‌کولی دجله
نر و ماده ظاهر متفاوت دارند. نرها در فک پایین، کناره و بالای سر و فلس‌های جانبی دارای برجستگی‌هایی هستند. همچنین در بالهء سینه‌ای هم این برجستگی‌های تولیدمثلی و به شکلی در باله شکمی دیده می‌شود.
ماهیان صیدشده در ماهی مه، تخم‌های بزرگ و قابل مشاهده داشته‌اند و بنظر می‌رسد تخمریزی بهاره دارند.
-

■ صید شاه‌کولی دجله

-

■ ارزش‌های اقتصادی شاه‌کولی دجله

فاقد ارزش صید تجاری است.

وضعیت ذخایر شاه‌کولی دجله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت کمترین نگرانی (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های شاه‌کولی دجله

-

تصاویر و فیلم‌ از شاه‌کولی دجله:

شاه‌کولی دجله شاه‌کولی دجله شاه‌کولی دجله
شاه‌کولی دجله، دینه‌ور
عکس: جولاده رودبار و همکاران
شاه‌کولی دجله، گاماسیاب
عکس: عباسی
پراکنش شاه‌کولی دجله
شاه‌کولی دجله شاه‌کولی دجله شاه‌کولی دجله
ترسیمی از شاه‌کولی دجله
شاه‌کولی دجله، ترکیه
شاه‌کولی دجله، عراق
شاه‌کولی دجله شاه‌کولی دجله شاه‌کولی دجله
شاه‌کولی دجله، ترکیه
شاه‌کولی دجله، چرداول
عکس: زارعیان و همکاران
شاه‌کولی دجله، رود گَُلِین
عکس: موسوی ثابت و همکاران
فیلم‌هایی از شاه‌کولی دجله
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Leuciscinae: قنات‌ماهیان آبهای داخلی ایران


گونه Alburnus doriae : عروس ماهی دوریا
گونه Alburnus heckeli: مرواریدماهی هزار