تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
مرواریدماهی هزار
( Alburnus heckeli )
 
مرواریدماهی هزار

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان ← گونه مرواریدماهی هزار

وجود این گونه در ایران قطعیت ندارد و صرفا در بعضی منابع قدیمی مورد اشاره بوده است.

◄ در رده‌بندی‌های جدید، در خانواده مستقل Leuciscidae قرار گرفته است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alburnus heckeli Battalgil, 1943j
:: نام فارسی و محلی ایران: مرواریدماهی هزار،
• اسامی محلی -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
◄ در منابع جدیدتر به خانوادهء Leuciscidae و زیرخانواده Leuciscinae منتقل شده است.
Subfamily: Leuciscinae
Genus: Alburnus(جنس: کولی‌های ایرانی)
Species: Alburnus heckeli (گونه: مرواریدماهی هزار)

:: نام انگلیسی: Hazar bleak
• سایر زبان‌ها: ترکی » Inci balığı
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Alburnus : از واژه Al Bura، نام شهری که این ماهی از آنجا شناخته شده است.

■ کشورهای محل زندگی مرواریدماهی هزار

• فهرست‌شده در میان ماهیان ایران در تعدادی از منابع علمی، و نیز:
ترکیه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده مرواریدماهی هزار

• بومی در حوضه آبریز دجله. دریاچهء هزار ترکیه

■ ویژگی‌های زیستگاه مرواریدماهی هزار
ساکن آب شیرین و نیز آب‌های لب‌شور
بستر و دور از بستر
ساکن آب‌های گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک مرواریدماهی هزار

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 7-9 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 13-17 شعاع نرم | باله دمی دوشاخه و نرمال | 22 تا 23 عدد خار روی اولین کمان آبششی | دندان حلقی دو ردیفی با فرمول 2.5-5.2 یا 2.4-5.2 یا 2.5-5.1 است. | تعداد فلس‌های خط جانبی نمونه‌های ایران 60 تا 68 عدد | تعداد مهره‌ها 42-45 عدد | مکان باله دمی، حدود 1.5 تا 2.5 فلس پشت آخرین شعاع منشعب باله پشتی | کیل شکمی، به اندازه 8-12 فلس جلوی مخرج که تا 80 درصد فاصله بین مخرج تا پایه باله شکمی را می‌گیرد | طول سر 20-24 درصد طول استاندارد است | ظاهر رنگی ماهی بر مبنای محیط زیست آن تغییر می‌کند
• اندازه: حداکثر طول استاندارد، 11.9 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل مرواریدماهی هزار


پس از تولیدمثل به دریای خزر برمی‌گردد.

■ صید مرواریدماهی هزار

-

■ ارزش‌های اقتصادی مرواریدماهی هزار

فاقد ارزش صید تجاری است.

وضعیت ذخایر مرواریدماهی هزار

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های مرواریدماهی هزار

-

تصاویر و فیلم‌ از مرواریدماهی هزار:

مرواریدماهی هزار مرواریدماهی هزار مرواریدماهی هزار
مرواریدماهی هزار مرواریدماهی هزار پراکنش مرواریدماهی هزار
فیلم‌هایی از مرواریدماهی هزار
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان


گونه Alburnus caeruleus: شاه‌کولی دجله