تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی پوزانوک پشت‌سیاه
( Alosa immaculata )
 
پوزانوک پشت‌سیاه

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده شگ‌ماهیان گونه پوزانوک پشت‌سیاه

این گونه در بخش ماهیان دریای خزر نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alosa immaculata Bennett, 1835
:: نام فارسی و محلی ایران: پوزانوک پشت‌سیاه، پشت سیاه، شگ‌ماهی پشت‌سیاه
• اسامی محلی » زالون

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Clupeidae (خانواده: شگ‌ماهیان) (En: Herrings, shads, sardines, menhadens)
Subfamily: Alosinae (زیرخانواده: شاه‌ماهی‌های گودآبه)
Genus: Alosa (جنس: شاه‌ماهی رودخانه)
Species: Alosa immaculata (گونه: ماهی پوزانوک پشت‌سیاه)

:: نام انگلیسی: Pontic shad و نیز Black Sea herring, Kerch black sea shad, Kerch shad, Spotless shad
• سایر زبان‌ها: روسی» Chernomorskaya sel'd
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Clupea pontica, Alosa pontica, Caspialosa kessleri pontica, Clupea eichwaldii,
:: ریشه لغوی: Alosa از واژه alausa (لاتین)= یک ماهی اساطیری + halec (لاتین)= ترشی= از واژه لاتین hals به معنی نمک و نام قدیمی ماهی.

■ کشورهای محل زندگی ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

• گزارش‌شده در آب‌های ایران در دریای خزر و کشورهای دیگر نظیر
اروپا: گرجستان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، روسیه، صربستان، اوکراین

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

• بومی در آب‌های ایرانی دریای خزر و رودخانه‌های مرتبط و نیز:

دریای سیاه، دریای آزوف، دریای مرمره، منطقهء پاله‌آرکتیک و رودخانه‌های دنیپر، دانوب، دون، کوبان و...

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی پوزانوک پشت‌سیاه
ساکن دریا، آب شیرین، آب لب‌شور. پلاژیک-نریتیک، رودرو
در عمق 3 تا 90 متری حضور دارد.
ساکن نواحی معتدله
دریازی مهاجرت کننده به میانه رودهای بزرگ. بچه‌ماهی‌ها ساکن بخش‌های سیلابی و زیستگاه‌های کم‌عمق رودخانه‌ای. دراولین تابستان به دریا یا خورها مهاجرت می‌کند، و در پاییز به دریا می‌روند تا بالغ شوند.
مختصات جغرافیایی: از 50°شمالی تا 41°شمالی و 276شرقی تا 44°شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک پوزانوک پشت‌سیاه

• شکل بدن: جارویی‌های آبششی نازک، معمولا برابر یا کمی کوتاهتر از رشته‌های آبششی | دندان‌ها بخوبی توسعه‌یافته در هردو آرواره |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 39 سانتیمتر است.
• طول عمر: 7 سال
• غذا: ماهیانی مثل جنس Clupeonella و Sprattus. سخت‌پوستان کفزی مثل ناجورپایان، میگوهای جنس Idothea و Crangon و Upogebia
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 24 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 48-48 است.
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

در هنگام بلوغ بطور متوسط 23.4 سانتیمتر هستند.
هماوری مطلق از 13914 تا 289400 عدد تخم.
تخم‌ها پلاژیک، از تخم و نوزاد نگهداری نمی‌کند.
به میانهء رودخانه‌های بزرگ مهاجرت می‌کند. برای تخمریزی در سه سالگی به بالادست رودخانه‌ها می‌رود. ندرتا بعضی نمونه‌ها دو فصل تخمریزی دارند.

■ صید ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

صید ورزشی و تجاری می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

صید تجاری قابل توجه ندارد.

وضعیت ذخایر ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "آسیب‌پذیر" (VU) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی پوزانوک پشت‌سیاه
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی پوزانوک پشت‌سیاه:

پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه
پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه پراکنش پوزانوک پشت‌سیاه
پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه
ترسیمی از پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه نمای مقابل پوزانوک پشت‌سیاه
پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه
نمای نزدیک سر پوزانوک پشت‌سیاه پوزانوک پشت‌سیاه در آکواریوم تحقیقاتی تمبر با نقش پوزانوک پشت‌سیاه
فیلم‌هایی از ماهی پوزانوک پشت‌سیاه

 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Clupeidae: شگ‌ماهیان