تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
گاوماهی شفاف
( Benthophilus ctenolepidus )
 
گاوماهی شفاف

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی شفاف

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Benthophilus ctenolepidus Kessler, 1877j
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی شفاف ، گاوماهی، سگ‌ماهی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)→ منابع قدیمی‌تر: سوف‌ماهی‌سانان
Suborder: Gobioidei (زیرراسته: گاوماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae
Genus: Benthophiloides (جنس: ‌مترسک‌نما)
Species: Benthophilus ctenolepidus (گونه: گاوماهی شفاف)

:: نام انگلیسی: Transparent goby و نیز: Clear goby, Transparent tadpole goby
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Benthophilus magistri lencoranicus
:: ریشه لغوی: Benthophiloides از واژه Benthos (یونانی)= عمق آب + phyle (یونانی)=علاقمند

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی شفاف

:: گزارش‌شده از ایران و نیز:
جمهوری آذربایجان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی شفاف

:: حوضهء آبریز دریای خزر، در خلیج گرگان و غرب دریای خزر

■ ویژگی‌های زیستگاه زیستگاه گاوماهی شفاف

ساکن آب شیرین، نزدیک بستر
ساکن آب‌های معتدل
در اعماق 30 تا 200 متری به سر می‌برد و برخی از آن‌ها تا عمق 300 متری وجود دارند. اما اغلب در عمق 14 تا 74 متری مشاهده می‌شوند.

■ ویژگی‌های ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی شفاف

• شکل بدن: باله پشتی اول دارای 3-4 شعاع سخت و باله پشتی دوم دارای 1 شعاع سخت و 8-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16-18 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 29-30 عدد | یک ردیف ناقص از برجستگی‌های سطحی در ناحیه پشت دارد. | سر و دهان بزرگ | دارای سبیلک‌های چانه‌ای توسعه‌یافته | برآمدگی استخوانی کشیده و واضح، در پشت 24 تا 27 و در شکم 24-26 برآمدگی دارد. |
• اندازه: حداکثر طول 10.7 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: سخت‌پوستانی مثل گاماریدها و نرمتنان
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی شفاف

برای تخمریزی به اعماق 10 تا 20 متری سواحل خزر رفته و پس از تخمریزی به مناطق عمیق می‌رود.
تخمریزی در بهار و تابستان.

■ صید گاوماهی شفاف

تعداد محدودی از آنها با استفاده از ترال میان‌آبی و در اعماق 80 تا 150 متری حوضه جنوبی دریای خزر صید شده‌اند.

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی شفاف

احتمالا فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی شفاف

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است. برای آن وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) پیشنهاد شده است. میزان آب نیز کم است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی شفاف
-

○ تصاویر و فیلم‌ از گاوماهی شفاف:

گاوماهی شفاف گاوماهی شفاف گاوماهی شفاف
گاوماهی شفاف
عکس: عبدلی و نادری
ترسیمی از گاوماهی شفاف پراکنش گاوماهی شفاف

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae: گاوماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Gobiidae: گاوماهیان در دریای خزر


گونه Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره‌ای
گونه Benthophilus macrocephalus : ماهی مترسک سرگنده
گونه Benthophilus leobergius : گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای