تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
گاوماهی پوزه‌کوتاه
( Benthophilus leptorhynchus )
 
گاوماهی پوزه‌کوتاه

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی پوزه‌کوتاه

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Benthophilus leptorhynchus Kessler, 1877j
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی پوزه‌کوتاه
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)→ منابع قدیمی‌تر: سوف‌ماهی‌سانان
Suborder: Gobioidei (زیرراسته: گاوماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae
Genus: Benthophiloides (جنس: ‌مترسک‌نما)
Species: Benthophilus leptorhynchus (گونه: گاوماهی پوزه‌کوتاه)

:: نام انگلیسی: Short-snout pugolovka-
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Benthophiloides از واژه Benthos (یونانی)= عمق آب + phyle (یونانی)=علاقمند

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی پوزه‌کوتاه

:: گزارش‌شده فقط از ایران (آب شیرین)، اگرچه در کتاب ماهیان شوروی سابق ذکر شده است.
برایان کُد در لیست ماهیان آذربایجان و روسیه ذکر کرده، و معتقد است در ایران حضور چندانی ندارد.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی پوزه‌کوتاه

:: احتمالا بومی در ایران: پراکنش آن مشخص نیست، احتمالا رودهای منتهی به دریای خزر و دریای خزر، نواحی مجاور رودخانه که شوری کمتری دارد.
حوضه آبریز خزر. بیشتر در رودهای غرب دریای خزر

■ ویژگی‌های زیستگاه زیستگاه گاوماهی پوزه‌کوتاه

ساکن آب شیرین، نزدیک بستر
در عمق 78-128 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های معتدل

■ ویژگی‌های ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی پوزه‌کوتاه

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 8-10 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 1 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | بدن کشیده و پهن در سطح پشتی | سر تقریبا پهن و فاقد شیار | بدن و سر با رنگ مشابه، زرد روشن و نقاط تیره کوچک
• اندازه: حداکثر طول کل 4 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی پوزه‌کوتاه

مادهء نمونه‌برداری شده دارای 60 تخم در تخمدان بوده که قطر هرکدام 2 میلی‌متر بوده است

■ صید گاوماهی پوزه‌کوتاه

صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی پوزه‌کوتاه

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی پوزه‌کوتاه

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی پوزه‌کوتاه
-

○ تصاویر و فیلم‌ از گاوماهی پوزه‌کوتاه:

گاوماهی پوزه‌کوتاه گاوماهی پوزه‌کوتاه گاوماهی پوزه‌کوتاه
ترسیمی از گاوماهی پوزه‌کوتاه ترسیمی از گاوماهی پوزه‌کوتاه پراکنش گاوماهی پوزه‌کوتاه

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae: گاوماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Gobiidae: گاوماهیان در دریای خزر


گونه Benthophilus stellatus : گاوماهی ستاره‌ای
گونه Benthophilus macrocephalus : ماهی مترسک سرگنده

گونه Benthophilus leobergius : گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای