تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
گاوماهی اسوِتوویدوف
( Benthophilus svetovidovi )
 

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی اسوِتوویدوف

◄ حضور این گونه در ایران، قطعیت ندارد. به دلیل اشاره به آن در بعضی منابع، ما نیز مشخصات آن را ارائه می‌کنیم. مشخص نیست این گونه وارد آب شیرین هم می‌شود یا خیر و بطور کلی اطلاعات در مورد آن بسیار ضعیف است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Benthophilus svetovidovi Pinchuk & Ragimov, 1979j
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی اسوِتوویدوف
• اسامی محلی » گاوماهی، سگ‌ماهی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)← منابع قدیمی‌تر: سوف‌ماهی‌سانان
Suborder: Gobioidei (زیرراسته: گاوماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae
Genus: Benthophiloides (جنس: ‌مترسک‌نما)
Species: Benthophilus svetovidovi (گونه: گاوماهی اسوِتوویدوف)

:: نام انگلیسی: Svetovidov's pugolovka
• سایر زبان‌ها: » ترکی: Svetovidov çömçəxulu
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Benthophilus از واژه Benthos (یونانی)= عمق آب + phyle (یونانی)=علاقمند / svetovidovi: از نام آناتولی نیکولائویچ اسوتوویدوف، ماهی‌شناس روس قرن بیستم

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی اسوِتوویدوف

:: فهرست‌شده در ایران (نیازمند بررسی) و نیز:
ترکمنستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی اسوِتوویدوف

:: شرق حوضهء آبریز دریای خزر

■ ویژگی‌های زیستگاه زیستگاه گاوماهی اسوِتوویدوف

ساکن آب‌های لب‌شور، نزدیک بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ ویژگی‌های ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی اسوِتوویدوف

• شکل بدن: دارای صفحهء پشتی استخوانی شانه‌مانند
• اندازه: -
• طول عمر: -
• غذا: جانوران کفزی.
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی اسوِتوویدوف


■ صید گاوماهی اسوِتوویدوف

صید ندارد

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی اسوِتوویدوف

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر گاوماهی اسوِتوویدوف

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "ارزیابی‌نشده" است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی اسوِتوویدوف
-

○ تصاویر و فیلم‌ از گاوماهی اسوِتوویدوف:

گاوماهی اسوِتوویدوف
پراکنش گاوماهی اسوِتوویدوف

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae: گاوماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Gobiidae: گاوماهیان در دریای خزر


گونه Benthophilus magistri : گاوماهی آزوف
گونه Benthophilus macrocephalus : ماهی مترسک سرگنده
گونه Benthophilus leobergius : گاوماهی بچه‌قورباغه‌ای