تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
سیاه‌ماهی دشت ارژنی
( Capoeta barroisi )
 
سیاه‌ماهی دشت ارژنی

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده کپورماهیان گونه سیاه‌ماهی دشت ارژنی

◄ وجود این گونه در ایران، نیازمند بررسی بیشتر است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Capoeta barroisi Lortet, 1894j
:: نام فارسی و محلی ایران: سیاه‌ماهی دشت ارژنی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cyprinidae (خانواده: کپورماهیان) (En: Minnows or carps)
Subfamily: Cyprininae
Genus: Capoeta (جنس: سیاه‌ماهی)
Species: Capoeta barroisi (گونه: سیاه‌ماهی دشت ارژنی)

:: نام انگلیسی: Tigris barb و نیز: Orontes scraper, spotted barb
• سایر زبان‌ها: عربی» حفاف العاصي، كشاط العاصي
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Barbus barroisi
:: ریشه لغوی: Capoeta: از واژه kapwaeti، نام محلی ماهی در آذربایجان و گرجستان / -

■ کشورهای محل زندگی سیاه‌ماهی دشت ارژنی

• گزارش‌شده در ایران و نیز:
ترکیه، سوریه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده سیاه‌ماهی دشت ارژنی

• بومی در ایران : ایران دریاچه زریوار از حوضه آبریز دجله، رود مند نزدیک دشت ارژن در استان فارس. بعضی محققین معتقدند این دو گروه دو زیرگونه مختلف هستند. رود جراحی و پایین‌دست کارون، رود حله، رودهای دشت پلنگ در حوضه آبریز خلیج. رود دالکی.
• سایر نقاط جهان: حوضه آبریز دجله و فرات.

■ ویژگی‌های زیستگاه سیاه‌ماهی دشت ارژنی
ساکن آب شیرین. بنتوپلاژیک.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سیاه‌ماهی دشت ارژنی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 4 شعاع سخت و 8 شعاع نرم است. | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | مجموع جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) برابر 24-24 عدد | تعداد فلس‌های خط جانبی 61-68 عدد | بدن دوکی‌شکل | لبهء باله پشتی معمولا مستقیم | پهلوها نقاط قهوه‌ای نامنظم در نیمه بالایی بدن دارد.
• اندازه: حداکثر طول کل 48 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا: احتمالا گیاهخوار.
• ژنتیک:
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل سیاه‌ماهی دشت ارژنی

بین چشم‌ها و اطراف پوزه جنس نر، برجستگی‌های تولیدمثلی وجود دارد.

■ صید سیاه‌ماهی دشت ارژنی

-

■ ارزش‌های اقتصادی سیاه‌ماهی دشت ارژنی

-

وضعیت ذخایر سیاه‌ماهی دشت ارژنی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "در معرض تهدید" (EN) است.

■ بهداشت و بیماری‌های سیاه‌ماهی دشت ارژنی

در رودخانه دالکی، در حفرهء بدنی و روده این گونه، 3 گونه از کرم‌های انگلی شامل نماتدها و خارسران گزارش شد، که شامل Rhabdochona sp. Contracaecum sp. Neoechinorhynchus zabensis بودند.

تصاویر و فیلم‌ از سیاه‌ماهی دشت ارژنی:

سیاه‌ماهی دشت ارژنی سیاه‌ماهی دشت ارژنی سیاه‌ماهی دشت ارژنی
سیاه‌ماهی دشت ارژنی
سیاه‌ماهی دشت ارژنی
پراکنش سیاه‌ماهی دشت ارژنی
سیاه‌ماهی دشت ارژنی
ترسیمی از سیاه‌ماهی دشت ارژنی
فیلم‌هایی از سیاه‌ماهی دشت ارژنی
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در آب‌های داخلی ایران
خانواده Cyprinidae: کپورماهیان در دریای خزر

گونه Capoeta shajariani : سیاه‌ماهی شجریان
گونه Capoeta-alborzensis: سیاه ماهی البرز
گونه Capoeta ferdowsii : سیاه‌ماهی فردوسی

گونه Turcinoemacheilus hafezi : ماهی لوچ کوتوله حافظ