تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
ماهی لوچ کوتوله حافظ
( Turcinoemacheilus hafezi )
 
ماهی لوچ کوتوله حافظ


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه ماهی لوچ کوتوله حافظ

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Turcinoemacheilus hafezi Golzarianpour, Abdoli, Patimar & Freyhof, 2013j

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی لوچ کوتوله حافظ، سگ‌ماهی کوتوله حافظ
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Turcinoemacheilus
Species: Turcinoemacheilus hafezi (گونه: ماهی لوچ کوتوله حافظ)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Hafez dwarf loach
• سایر زبان‌ها: استونی» Hāfezi türktrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: این ماهی به احترام شاعر بزرگ پارسی‌گو، حافظ شیرازی، نامگذاری شده است.

■ کشورهای محل زندگی ماهی لوچ کوتوله حافظ

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش ماهی لوچ کوتوله حافظ

:: فقط در ایران. اولین بار از استان لرستان، چشمه‌ای اطراف کوهرنگ. حوضهء آبریز دجله در ایران، در رودهای بشار، سزار، ماربر، تنگ تیزاب، آب کوهرنگ و شلمزار.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی لوچ کوتوله حافظ

ساکن آب شیرین. نزدیک بستر
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
-
مختصات جغرافیایی محل گزارش: 32° 05' 22'' شمالی و , 50° 39' 48'' شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی لوچ کوتوله حافظ

• شکل بدن: باله پشتی دارای 10 شعاع سخت | باله مخرجی دارای 8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 8-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5 شعاع نرم | باله دمی کم و بیش کوتاه و صاف | روی خط جانبی 8-15 فلس روزنه‌دار دارد | بدن کشیده | بدن کاملا بدون فلس | رنگ بدن قهوه‌ای تیره لکه‌دار یا با نوار تیره جانبی | خط جانبی ناقص، به بخش قدامی یا زیر پایهء باله پشتی می‌رسد. | باله دمی کمی حاشیه‌دار | به نسبت گونه‌های همجنس، مخرج به باله مخرجی نزدیکترو موقعیت خلفی آن بیشتر است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 6.7 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل ماهی لوچ کوتوله حافظ

نرها باله سینه‌ای کمی بزرگتر دارند

■ صید ماهی لوچ کوتوله حافظ

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی لوچ کوتوله حافظ

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی لوچ کوتوله حافظ

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما جمعیت این ماهی به میزان زیاد در نقاط مستقل از هم در طول حوضه آبریز دجله مشاهده شده‌اند و برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد گردیده است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی لوچ کوتوله حافظ
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی لوچ کوتوله حافظ:

ماهی لوچ کوتوله حافظ ماهی لوچ کوتوله حافظ ماهی لوچ کوتوله حافظ
ماهی لوچ کوتوله حافظ
عکس: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله حافظ
عکس: نیکمهر و همکاران
نقشهء پراکنش ماهی لوچ کوتوله حافظ
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
ماهی لوچ کوتوله حافظ ماهی لوچ کوتوله حافظ ماهی لوچ کوتوله حافظ
لوچ کوتوله حافظ، رود شلمزار
عکس: عبدلی
لوچ کوتوله حافظ، رود شلمزار
عکس: عبدلی
لوچ کوتوله حافظ، رود شلمزار
عکس: عبدلی
ماهی لوچ کوتوله حافظ ماهی لوچ کوتوله حافظ ماهی لوچ کوتوله حافظ
ماهی لوچ کوتوله حافظ، رود بشار
عکس: اسماعیلی
ماهی لوچ کوتوله حافظ، رود بشار
عکس: اسماعیلی
لوچ کوتوله حافظ، رود شلمزار
عکس: عبدلی
ماهی لوچ کوتوله حافظ
رادیوگرافی اسکلت ماهی لوچ کوتوله حافظ


↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Turcinoemacheilus kosswigi : لوچ کوتوله زاگرس
گونه Turcinoemacheilus saadii : ماهی لوچ کوتوله سعدی

گونه Capoeta Hafezi : سیاه‌ماهی حافظ
گونه Oxynoemacheilus freyhofi : سگ‌ماهی فریهوف