تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
رفتگرماهی دجله
( Cobitis elazigensis )
 
رفتگرماهی دجله

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده سگ‌ماهیان جویباری گونه رفتگرماهی دجله

◄ وجود گونه رفتگرماهی دجله، در آب‌های داخلی ایران، در منابع سال‌های اخیر تایید نشده است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Cobitis elazigensis Coad & Sarieyyüpoglu, 1988j
:: نام فارسی و محلی ایران: رفتگرماهی دجله ، سگ‌ماهی، لوچ
• اسامی محلی » مارماهی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes(راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cobitidae (خانواده: رفتگرماهیان / سگ‌ماهیان جویباری) (En: Loaches)
Subfamily: Cobitinae
Genus: Cobitis
Species: Cobitis elazigensis (گونه: رفتگرماهی دجله)


:: نام انگلیسی: Tigris spined loach، و نیز: Kor spined loach
• سایر زبان‌ها: ترکی» Taşyiyen balığı
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Cobitis: از از واژه kobitis, -idos (یونانی)= نوعی ساردین و نیز مرتبط با واژه لاتین kobios=Gobius=گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی رفتگرماهی دجله

بومی در آب‌های ایران و نیز:
ترکیه.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده رفتگرماهی دجله

:: در ایران
رود کارون
• سایر نقاط: حوضهء آبریز دجله و فرات

■ ویژگی‌های زیستگاه رفتگرماهی دجله

ساکن آب شیرین. در بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک رفتگرماهی دجله

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 5-6 شعاع نرم | باله مخرجی دارای دارای 3 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله شکمی دارای 3 شعاع سخت و 6-7 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 1 شعاع سخت و 7-9 شعاع نرم | تعداد مهره‌ها 47-49 عدد | طول فلس‌ها بیش از عرض با یک نقطهء تمرکز کوچک | دارای خار زیرچشمی با یک شاخهء پشتی-جانبی | فاقد نقاط جانبی یا دارای تعداد کم، دارای یک خال روی بخش بالایی پایه بالایی باله دمی، روی باله دمی تا 6 نوار عمودی نامنظم وجود دارد. این نقوش روی بالهء پشتی هم به شکل نامشخص وجود دارد. پهلوها دارای یک نوار تیره است. | سر و بدن فشرده | منفذ قدامی بویایی لوله‌ای | سه جفت سبیلک دارد. | دهان کمانی و نیمه‌انتهایی | لب پایینی به دو بخش گوشتی تقسیم شده که ضخیم و تاشده هستند. | سر، لب‌ها و سبیلک با پاپیلای کوچک پوشیده شده است. | بین مخرج و باله مخرجی فاصله وجود دارد. |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 16.3 سانتیمتر است
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل رفتگرماهی دجله

نر و ماده شکل متفاوتی دارند.

صید رفتگرماهی دجله

صید تجاری ندارد.

ارزش‌های اقتصادی رفتگرماهی دجله

ارزش صید تجاری ندارد .

وضعیت ذخایر رفتگرماهی دجله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های رفتگرماهی دجله

-

تصاویر و فیلم‌ از رفتگرماهی دجله:

رفتگرماهی دجله رفتگرماهی دجله رفتگرماهی دجله
رفتگرماهی دجله، نر
رفتگرماهی دجله، ماده
پراکنش رفتگرماهی دجله
رفتگرماهی دجله
ترسیمی از رفتگرماهی دجله
فیلم‌هایی از رفتگرماهی دجله
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cobitidae: سگ‌ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان

گونه Cobitis taenia : رفتگرماهی خاردار

گونه Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری
گونه Neogobius caspius : گاوماهی خزری