تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
رفتگرماهی فریدپاک
( Cobitis faridpaki )
 
رفتگرماهی فریدپاک

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده سگ‌ماهیان جویباری گونه رفتگرماهی فریدپاک

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Cobitis faridpaki Mousavi-Sabet, Vasil'eva, Vatandoust & Vasil'ev, 2011
:: نام فارسی و محلی ایران: رفتگرماهی فریدپاک، سگ‌ماهی جویباری فریدپاک
• اسامی محلی » مارماهی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes(راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cobitidae (خانواده: رفتگرماهیان / سگ‌ماهیان جویباری) (En: Loaches)
Subfamily: Cobitinae
Genus: Cobitis
Species: Cobitis faridpaki (گونه: رفتگرماهی فریدپاک)
◄ این گونه و گونهء C. keyvani احتمالا مترادف هستند.

:: نام انگلیسی: Faridpak’s spined loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Cobitis spilura, Cobitis taenioides
:: ریشه لغوی: Cobitis: از از واژه kobitis, -idos (یونانی)= نوعی ساردین و نیز مرتبط با واژه لاتین kobios=Gobius=گاوماهی / Fardidpaki= به احترام زنده‌یاد مهندس فرهاد فریدپاک، از بنیان‌گذاران شیلات نوین ایران.

■ کشورهای محل زندگی رفتگرماهی فریدپاک

گزارش‌شده فقط از از آب‌های ایران.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده رفتگرماهی فریدپاک

:: فقط در ایران
اولین بار از رودخانه سیاهرود مازندران. حوضهء آبریز نمک و دریای خزر. در حوضهء آبریز خزر، در چندین رودخانه و چشمه از جنوب شرق و جنوب-مرکز و نیز از رودخانهء کرج گزارش شده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه رفتگرماهی فریدپاک

ساکن آب شیرین. در بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک رفتگرماهی فریدپاک

• شکل بدن: باله شپتی دارای 2 شعاع سخت و 6 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-8 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5-6 شعاع نرم | دارای یک یک سیاه روی بخش بالایی پایه باله دمی، فلس‌های زیر باله پشتی دارای یک نقطه کانونی به اندازه یک‌دهم اندازه فلس | تعداد مهره‌ها 39-40 عدد |
• اندازه: حداکثر طول کل 8.7 سانتیمتر. حداکثر وزن، 6.3 گرم.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل رفتگرماهی فریدپاک

-

صید رفتگرماهی فریدپاک

صید تجاری ندارد.

ارزش‌های اقتصادی رفتگرماهی فریدپاک

ارزش صید تجاری ندارد اما چون فقط در ایران وجود دارد، دارای ارزش اکولوژیک بالا است.

وضعیت ذخایر رفتگرماهی فریدپاک

در فهرست گونه‌های IUCN، وضعیت ارزیابی‌نشده دارد، اما بدلیل گسترش زیاد و نبود خطر مستقیم، برای آن وضعیت کمترین نگرانی پیشنهاد شده است.

■ بهداشت و بیماری‌های رفتگرماهی فریدپاک

-

تصاویر و فیلم‌ از رفتگرماهی فریدپاک:

رفتگرماهی فریدپاک رفتگرماهی فریدپاک رفتگرماهی فریدپاک
رفتگرماهی فریدپاک، ایران، تجن
عکس: جولاده رودبار و همکاران
رفتگرماهی فریدپاک، سیاهرود، مازندران
عکس: موسوی ثابت و همکاران
پراکنش رفتگرماهی فریدپاک در ایران
رفتگرماهی فریدپاک رفتگرماهی فریدپاک رفتگرماهی فریدپاک
ترسیمی از رفتگرماهی فریدپاک
عکس: موسوی ثابت و همکاران
رفتگرماهی فریدپاک، ایران
عکس: جولاده رودبار و همکاران
رفتگرماهی فریدپاک، ایران
عکس: جولاده رودبار و همکاران
رفتگرماهی فریدپاک رفتگرماهی فریدپاک رفتگرماهی فریدپاک
رفتگرماهی فریدپاک، ایران
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سیاهرود، زیستگاه رفتگرماهی فریدپاک
عکس: جولاده رودبار و همکاران
رفتگرماهی فریدپاک، ایران
عکس: فریهوف و همکاران
فیلم‌هایی از رفتگرماهی فریدپاک
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cobitidae: سگ‌ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان

گونه Cobitis turcica : رفتگرماهی ترک
گونه Cobitis taenia : رفتگرماهی خاردار

گونه Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری
گونه Neogobius caspius : گاوماهی خزری