تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
عروس‌ماهی هریرود
( Leuciscus latus )
 
عروس‌ماهی هریرود

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده قنات‌ماهیان ← گونه عروس‌ماهی هریرود

◄ این گونه در بعضی منابع با توجه به مطالعات مولکولی، با نام Squalius latus معرفی شده است.

در رده‌بندی‌های جدید، از خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) خارج و در خانوادهء مستقل قنات‌ماهیان (Leuciscidae) قرار گرفته است.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Leuciscus latus (Keyserling, 1861)j
:: نام فارسی و محلی ایران: عروس‌ماهی هریرود،
• اسامی محلی: -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes (راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Leuciscidae (خانواده: قنات‌ماهیان) (En: Minnows)
◄ در منابع قدیمی در خانوادهء Cyprinidae (کپورماهیان) و زیرخانواده Leuciscinae بوده است.
Subfamily: Leuciscinae (زیرخانواده: قنات‌ماهیان)
Genus: Leuciscus(جنس: سرمخروطی‌ها)
Species: Leuciscus latus (گونه: عروس‌ماهی هریرود)

:: نام انگلیسی: Transcaspian dace
• سایر زبان‌ها: استونی » Lai teib
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Squalius latus, Squalius transcaspiensis
:: ریشه لغوی: Leuciscus : از واژه leykiskos (یونانی)= کفال/مولِت سفید

■ کشورهای محل زندگی عروس‌ماهی هریرود

• بومی در ایران و نیز:
افغانستان و احتمالا ترکمنستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده عروس‌ماهی هریرود

• فقط در رودخانهء هریرود ایران و افغانستان

■ ویژگی‌های زیستگاه عروس‌ماهی هریرود
ساکن آب شیرین. بستر و دور از بستر.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک عروس‌ماهی هریرود

• شکل بدن: باله پشتی دارای 3 شعاع سخت و 7-8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 3 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 13 تا 15 شعاع نرم | باله شکمی دارای 9-10 شعاع نرم | تعداد جارویی‌های آبششی برابر 8-10 عدد | روی خط جانبی دارای 43-44 فلس | تعداد مهره‌ها 39-41 عدد | فرمول دندان حلقی 2.5-5.2، یا 2.5-5.1 یا 1.5-5.1، 3.4-4.2، 3.5-5.2 و یا 2.5-4.2 عدد متغیر است. | رنگ بدن در ناحیه پشت و بالای پهلو، قهوه‌ای مایل به سرخ، پهلوها زردفام و شکم نقره‌ای است. باله‌های پشتی و دمی زرد-قهوه‌ای و سایرباله‌ها قرمز هستند. پایهء همه باله‌ها در فصل تخمریزی نارنجی براق می‌شود.
• اندازه: طول آن به 26.7 سانتیمتر می‌رسد.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: اطلاعات کمی از این ماهی وجود دارد.

■ تولیدمثل عروس‌ماهی هریرود

-

■ صید عروس‌ماهی هریرود

-

■ ارزش‌های اقتصادی عروس‌ماهی هریرود

احتمالا محدود به صید محلی

وضعیت ذخایر عروس‌ماهی هریرود

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است. برای آن وضعیت اطلاعات ناکافی (DD) پیشنهاد شده است. هیچ اطلاعاتی از پراکنش و وضعیت حفاظتی این گونه در افغانستان وجود ندارد.

■ بهداشت و بیماری‌های عروس‌ماهی هریرود

-

تصاویر و فیلم‌ از عروس‌ماهی هریرود:

عروس‌ماهی هریرود عروس‌ماهی هریرود عروس‌ماهی هریرود
عروس‌ماهی هریرود
عکس: جولاده رودبار و همکاران
ترسیمی از عروس‌ماهی هریرود پراکنش عروس‌ماهی هریرود درایران
فیلم‌هایی از عروس‌ماهی هریرود
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Leuciscidae: قنات‌ماهیان آبهای داخلی ایران


گونه Leuciscus vorax : ماهی شلج
گونه Leuciscus aspius: ماش ماهی