تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
ماهی آزاد دجله
(Salmo tigridis)
 
ماهی آزاد دجله

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده آزادماهیان ← گونه ماهی آزاد دجله

تایید وجود این گونه در ایران نیاز به بررسی بیشتر دارد.

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Salmo tigridis Turan, Kottelat & Bektaş, 2011j
:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی آزاد دجله،
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Salmoniformes (راسته: آزادماهی‌سانان)
Family: Salmonidae (خانواده: آزادماهیان) (En: Salmonids)
Subfamily: Salmoninae
Genus: Salmo (جنس: ماهی‌های آزاد)
Species: Salmo tigridis (گونه: ماهی آزاد دجله)

:: نام انگلیسی: Tigris trout و نیز Sea trout، Upper Tigris trout
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Salmo از واژه‌ salmo, Plinius (لاتین) = آزادماهی / tigridis=Tigris: دجله

■ کشورهای محل زندگی ماهی آزاد دجله

• گزارش‌شده از ایران و:
ترکیه

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده ماهی آزاد دجله

• بومی در حوضه آبریز دجله. در ایران با اینکه کمتر در فهرست ماهیان کشور لیست می‌شود، اما عباسی تصویری از این گونه در رودخانه بازفت کارون ارائه کرده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی آزاد دجله
ساکن آب شیرین، بستر و دور از بستر.
در آب‌های نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
ساکن آب‌های بسیار شفاف و متلاطم، با بستر سنگی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی آزاد دجله

• شکل بدن: بدن دوکی‌شکل | بالای خط جانبی 32-35 ردیف فلس دارد | دارای 19-20 ردیف فلس بین انتهای پایهء بالهء چربی و خط جانبی دارد. | باله چربی بزرگ و بخش بالایی آن محدب به سمت جلو | باله پشتی دارای 3-4 شعاع ساده و 9-10 شعاع منشعب است. | باله سینه‌ای دارای 1 شعاع ساده و 11 شعاع منشعب با بخش خارجی محدب |
• اندازه: بیشترین طول استاندارد، 40 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل ماهی آزاد دجله

-

■ صید ماهی آزاد دجله

-

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی آزاد دجله

-

وضعیت ذخایر ماهی آزاد دجله

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "اطلاعات ناکافی" (DD) است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی آزاد دجله

-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی آزاد دجله:

ماهی آزاد دجله ماهی آزاد دجله ماهی آزاد دجله
ماهی آزاد دجله
ماهی آزاد دجله
عکس: عباسی
پراکنش ماهی آزاد دجله
ماهی آزاد دجله ماهی آزاد دجله  
ماهی آزاد دجله ماهی آزاد دجله
عکس: عباسی
فیلم‌هایی از ماهی آزاد دجله
 
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Salmonidae: آزادماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده Salmonidae: آزادماهیان دریای خزر

گونه Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
گونه Salmo trutta Morpha fario : ماهی قزل‌آلای قهوه‌ای، خال‌قرمز

گونه Salvelinus fontinalis : قزل‌آلای چشمه‌ای
گونه Coregonus lavaretus : سفیدماهی