تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
گاوماهی موزاییکی
( Coryogalops tessellatus )
 
گاوماهی موزاییکی


:: ماهیان خلیج فارس و دریای عمان خانواده گاوماهیان گونه گاوماهی موزاییکی

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Coryogalops tessellatus Randall, 1994 0
:: نام فارسی و محلی ایران: گاوماهی موزاییکی
-
:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Clade: Percomorpha (کلاد: سوف‌ریخت‌تباران)
Order: Gobiiformes (راسته: گاوماهی‌سانان)
Suborder: Gobioidei (زیرراسته گاو‌ماهی‌واران)
Family: Gobiidae (خانواده: گاوماهیان) (En: Gobies)
Subfamily: Gobiinae (زیرخانواده: گاوماهیان اصلی)
Genus: Coryogalops
Species: Coryogalops tessellatus (گونه: گاوماهی موزاییکی)

:: نام انگلیسی: Tessellated Goby -
• کشورهای عربی حاشیه خلیج پارس و دریای عمان و سایرین: -
:: برخی از نام‌های مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: -

■ کشورهای محل زندگی گاوماهی موزاییکی
• گزارش‌شده در ایران (IUCN) در منطقهء بوشهر، دیر، منطقه پارسیان بندر بستانو هرمزگان و قشم و... نیز:
بحرین، عمان، عربستان

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده گاوماهی موزاییکی
• بومی در خلیج فارس و دریای عمان و نیز:
دریای عرب، اقیانوس هند

■ ویژگی‌های زیستگاه گاوماهی موزاییکی
دریازی، نزدیک بستر.
در عمق 0 تا 6 متری مشاهده شده است.
ساکن آب‌های گرمسیری
در آب‌های محفوظ با بستر شن و سنگیریزه همراه با صخره و جلبک یا علف‌های دریایی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک گاوماهی موزاییکی

• شکل بدن: دو باله پشتی دارای 7 شعاع سخت و 10-11 شعاع نرم | باله مخرجی دارای1 شعاع سخت و 9-10 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 16-19 شعاع نرم | باله‌های شکمی کاسه‌مانند و دارای 1 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله دمی کم و بیش صاف و کوتاه | دور ساقه دمی دارای 12 فلس | تعداد مهره‌ها 27 عدد | تعداد جارویی‌های آبششی (Gill Rakers) روی شاخه بالایی 7-8 و پایینی 2-2 عدد | بدن کشیده
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 3.5 سانتیمتر است.
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل گاوماهی موزاییکی

-

■ صید گاوماهی موزاییکی

-

■ ارزش‌های اقتصادی گاوماهی موزاییکی

فاقد ارزش صید تجاری.

وضعیت ذخایر گاوماهی موزاییکی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های گاوماهی موزاییکی

-

○ تصاویر و ویدئوهایی از گاوماهی موزاییکی:

گاوماهی موزاییکی گاوماهی موزاییکی گاوماهی موزاییکی
گاوماهی موزاییکی، ایران، قشم
عکس: صادقی و همکاران
گاوماهی موزاییکی، نر پراکنش گاوماهی موزاییکی
گاوماهی موزاییکی گاوماهی موزاییکی گاوماهی موزاییکی
گاوماهی موزاییکی، بوشهر، دیّر
عکس: صادقی و همکاران
بعضی مناطق مشاهده‌شده
گاوماهی موزاییکی در ایران
سه زیستگاه گاوماهی موزاییکی از چپ:دیّر بوشهر، بستانو و قشم. صادقی و همکاران
گاوماهی موزاییکی    
گاوماهی موزاییکی، پارسیان، بستانو
عکس: صادقی و همکاران
   
فیلم‌هایی از گاوماهی موزاییکی
 
   

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Gobiidae : گاوماهیان خلیج فارس و دریای عمان
خانواده Gobiidae : گاوماهیان آب‌های داخلی ایران

گونه Coryogalops anomolus : گاوماهی آنومولوس
گونه Coryogalops adamsoni : گاوماهی آدامسون
گونه Coryogalops monospilus : گاوماهی تک‌خال