تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ماهیان آب‌های داخلی
خانواده دهان‌گردان
(Petromyzontidae)
 

 

»» خانواده دهان‌گردان، یا مارماهیان کاذب، عضو راسته دهان‌گرد‌ماهی‌سانان (Peteromyzontiformes) است.

:: این خانواده به دلیل داشتن نمایندگانی در بخش ایرانی دریای خزر، در بخش دریای خزر این سایت نیز مجددا مورد اشاره قرار گرفته اند.

ریشه لغوی: واژه لاتین petra = سنگ + myzo (یونانی)= مکیدن، شیردادن + odous (یونانی)= دندان

نام انگلیسی: Northern lampreys

نام فارسی: دهان گردان

Petromyzontidae

 

• مشخصات کلی خانواده دهان گرد ماهیان:

 • بدن فاقد فلس و لزج و ماری شکل. رنگ بدن خاکستری و ممکن است بر حسب شرایط محیطی تا حدودی تغییر کند اما شکم همیشه رنگ روشن دارد.
 • دارای یک یا دو باله پشتی
 • چشمها در ماهیان بالغ بخوبی توسعه یافته
 • فاقد سبیلک
 • فاقد باله‌های زوج روی سینه یا شکم.
 • دندان‌ها برروی زیبان و صفحه ذهانی قرار دارد
 • فاقد کیسه شنا
 • دهان به شکل قیف بوده که یکی از علائم مشخصه این ماهیان است.
 • اسکلت عضروفی فقط در قسمت‌های سر و دم بدن است و اندام‌های استخوانی ندارد.
 • واجد جنسهای نر و ماده
 • تخم‌ها کوچک و فاقد زرده
 • مراحل لاروی دارای دگردیسی است.
 • برانشی‌های کیسه‌ای فرم، از دو طرف بدن به بیرون باز می‌شود که روی آنها منفذهایی (معمولا هفت عدد) وجود دارد.• پراکنش در ایران:

مهاجر به اغلب رودخانه های دریای خزر (زیستگاه اصلی » دریای خزر)

• جنس و گونه:

از این خانواده تنها یک جنس و یک گونه در آب‌های داخلی ایران دیده می‌شود:

 • 1. Caspiomyzon wagneri >> مارماهی دهان گرد خزری

 

 

:: برای دیدن مشخصات کامل این گونه، روی نام آن در جدول زیر کلیک کنید:

1. Caspiomyzon wagneri
دهان گرد خزر
 
 
.:::. تصاویر زیر نمایانگر برخی گونه‌های خانواده دهان گرد ماهیان در نقاط مختلف جهان می باشد:

Eudontomyzon mariae >> لمپری جویباری اکراین Geotria australis Ichthyomyzon fossor >> لمپری جویباری شمالی
Eudontomyzon mariae >> لمپری جویباری اکراین Geotria australis Ichthyomyzon fossor >> لمپری جویباری شمالی
Lampetra similis Mordacia mordax >> لمپری استرالیایی Petromyzon marinus >> لمپری دریایی
Lampetra similis Mordacia mordax >> لمپری استرالیایی Petromyzon marinus >> لمپری دریایی