تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده بلنی دندان‌شانه‌ای
(Blenniidae)
 
■ مشخصات کلی خانواده بلنی‌های دندان‌شانه‌ای (Blenniidae):

»» خانواده بلنی‌های دندان شانه‌ای متعلق به راسته بلنی‌ماهی‌سانان (Blenniiformes) است.
• در منابع قدیمی‌تر (قبل 2016) در راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) می‌باشند. در واقع تمام 6 خانوادهء این راستهء جدید، در کلاد Ovalentaria از سوف‌ریخت‌تباران طبقه‌بندی شده‌اند.

ریشه لغوی: blennos به یونانی یعنی: موکوس و نیز نام نوعی ماهی

نام انگلیسی: Combtooth blennies

نام فارسی: بلنی‌های دندان شانه‌ای

Blenniidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده بلنی‌های دندان‌شانه‌ای ، Blenniidae:

 • پراکنش در مناطق اقیانوسی هند، آرام و اطلس
 • دارای 58 جنس و 403 گونه در آب‌های جهان
 • بیشتر گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و دریازی و ندرتا در آب شیرین و لب‌شور
 • اغلب ساکن نواحی کم عمق ساحلی
 • اغلب فاقد فلس
 • دندان‌های فکی شانه‌ای ثابت یا متحرک، فاقد دندان در استخوان پالاتاین و اغلب استخوان تیغه‌ای
 • دو خار در باله مخرجی
 • تخمگذار با تخم‌های کف نشین و چسبناک
 • نرها، ماده را تحریک به تخمریزی در یک حفره کوچک یا زیر صدف‌ها و...می‌کنند
 • اولین فسیل مربوط به دوره ترشیاری بالایی و میوسن بالایی است.

 

■ پراکنش بلنی‌های دندان‌شانه‌ای در ایران:

• جنس‌ها : هجده جنس از خانواده بلنی‌های دندان‌شانه‌ای در آب‌های ایران گزارش شده است:

 • 1. Alticus
 • 2. Antennablennius
 • 3. Aspidontus
 • 4. Blenniella
 • 5. Cirripectes
 • 6. Ecsenius
 • 7. Enchelyurus
 • 8. Exallias
 • 9. Hirculops
 • 10. Istiblennius
 • 11. Mimoblennius
 • 12. Omobranchus
 • 13. Parablennius
 • 14. Petroscirtes
 • 15. Plagiotremus
 • 16. Salaria
 • 17. Salarias
 • 18. Xiphasia

• گونه‌های بلنی‌های دندان‌شانه‌ای در ایران: از هجده جنس فوق، سی و پنج گونه به شرح جدول زیر در ایران گزارش شده است.
◄ با کلیک روی نام گونه، به صفحه مشخصات آن بروید (خانه های سیاه تکمیل شده اند):↓


1. Alticus kirkii
بلنی کرک
2. Alticus saliens
بلنی جهنده
3. Antennablennius adenensis
بلنی عدن
4. Antennablennius bifilum
ماهی سنگ‌نورد شاخدار
5. Antennablennius hypenetes
بلنی عربی
6. Antennablennius simonyi
بلنی سیمونی
7. Antennablennius variopunctatusبلنی خال‌نارنجی 8. Aspidontus dussumieri
بلنی نیزه‌ای
9. Blenniella periophthalmus
بلنی خط‌آبی
10. Cirripectes castaneus
بلنی مژه‌دار شاه‌بلوطی
11. Cirripectes filamentosus
بلنی رشته‌ای
12. Ecsenius midas
بلنی ایرانی
13. Ecsenius pulcher
بلنی خلیجی
14. Enchelyurus kraussii
بلنی کراس
15. Exallias brevis
بلنی پلنگی
16. Hirculops cornifer
ماهی سنگ‌نورد پیشانی‌بلند
17. Istiblennius edentulus
ماهی سنگ‌نورد موجدار
18. Istiblennius lineatus
ماهی سنگ‌نورد مخطط
19. Istiblennius pox
ماهی سنگ‌نورد صورت‌زخمی
20. Istiblennius spilotus
ماهی سنگ‌نورد منقوط
21. Mimoblennius cirrosus
بلنی حاشیه‌دار
22. Omobranchus fasciolatus
بلنی عرب
23. Omobranchus mekranensis
بلنی مکران
24. Omobranchus punctatus
بلنی پوزه‌بند
25. Parablennius opercularis
بلنی گونه‌خالدار
26. Parablennius thysanius
بلنی منگوله‌دار
27. Petroscirtes ancylodon
بلنی نیش‌دار عربی
28. Petroscirtes mitratus
بلنی گلدار
29. Petroscirtes variabilis
بلنی دندان‌خنجری متغیر
30. Plagiotremus rhinorhynchos
بلنی نیشدار مخطط آبی
31. Plagiotremus tapeinosoma
بلنی مقلّد
32. Plagiotremus townsendi
بلنی نیشدار توسند
33. Salaria pavo
بلنی طاووس
34. Salarias fasciatus
بلنی جواهرنشان
35. Xiphasia matsubarai
بلنی ماری ژاپنی
36. Xiphasia setifer
بلنی یال‌اسبی
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Belnniidae را در نقاط مختلف جهان نشان می‌دهد:
Adelotremus leptus Alloblennius parvus Alticus saliens
Adelotremus leptus Alloblennius parvus >> بلنی کوتوله Alticus saliens >> بلنی جهنده
Blenniella paula Ecsenius gravieri Ecsenius midas
Blenniella paula >> بلنی نوارآبی Ecsenius gravieri >> بلنی مقلد دریای سرخ Ecsenius midas >> بلنی پرشین