تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده کوسه‌های شنی
(Odontaspididae)
 


■ مشخصات کلی خانواده کوسه‌های شنی (Odontaspididae):

»» خانواده کوسه‌های شنی، متعلق به راسته کوسه‌سانان (Lamniformes) هستند.

ریشه لغوی: از واژه یونانی odous به معنی دندان و واژه یونانی Aspidos به معنی سپر بزرگ

نام انگلیسی: Sand tiger sharks, Sand sharks

نام فارسی: کوسه‌های شنی، ببرکوسه‌های شنی

Odontaspididae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده کوسه‌های شنی، Odontaspididae:

 • پراکنش در اقیانوس‌های اطلس، هند و آرام و آب‌های مرتبط
 • از آب‌های سرد تا معتدل و گرمسیر حضور دارند.
 • دارای 2 جنس و 4 گونه در آب‌های جهان
 • شکاف آبششی جلوی باله سینه‌ای باز می‌شود و معتمولا بزرگ است، اما به سطح پشتی سر نمی‌رسد.
 • چشم‌ها نسبتا کوچک
 • ساقه دمی بدون کیل جانبی
 • باله دمی نامتجانس با لوب شکمی تقریبا کوچک
 • تخم‌گذار زنده‌زا
 • جنین از کیسهء زرده و سایر تولیدات مادر تغذیه می‌کند
 • اولین فسیل مربوط به کرتاسهء بالایی

 

• پراکنش کوسه‌های شنی در ایران:

در بعضی منابع از آب‌های ایران گزارش شده است.

• جنس‌های کوسه‌های شنی:

در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، دو جنس از خانواده شناسایی گردیده است (نیازمند بررسی بیشتر جهت اطمینان):

 • 1. Carcharias
  2. Odontaspis

• گونه‌های کوسه‌های شنی ایران:

دو گونه از دو جنس فوق، در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان ایران به شرح جدول زیر گزارش شده است. گونه شمارهء دو، در بعضی منابع در خانواده Carchariidae قرار گرفته است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، روی نام گونه کلیک کنید↓ 
1. Carcharias taurus
ببرکوسه شنی
2. Odontaspis ferox
کوسه شنی ریزدندان