تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
 
خلیج فارس و دریای عمان
خانواده آبی‌ماهیان
(Pomatomidae)


 

■ مشخصات کلی خانواده آبی‌ماهیان (Pomatomidae):

»» خانواده آبی‌ماهیان متعلق به راستهء سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) است.

ریشه لغوی: از واژه‌های poma, -atos (یونانی)= پوشش، سرپوش آبششی+ tomos (یونانی)= سهم، بخش.

نام انگلیسی: Bluefishes

نام فارسی: آبی‌ماهیان

Pomatomidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده آبی‌ماهیان، Pomatomidae:

 • دریازی، و همچنین آب لب‌شور.
 • پراکنش گسترده، در نواحی مرتبط با اقیانوس اطلس، هند، آرام.
 • تنها دارای 1 جنس و 1 گونه است
 • دارای دو باله پشتی، اولی دارای 7-8 شعاع سخت و دومی دارای 1 شعاع سخت و 13-28 شعاع نرم
 • باله مخرجی 2-3 شعاع سخت و 12-27 شعاع نرم
 • شعاع‌های نرم باله‌های پشتی و مخرجی فلس‌دار هستند.
 • پیش‌سرپوش آبششی یک غشاء روی زیرسرپوش ایجاد می‌کند.
 • باله‌های سینه‌ای لکه سیاه در پایه دارند.
 • 26 مهره در ستون فقرات دارد.
 • از نوزادان و تخم‌ها نگهداری نمی‌کنند.

 

 

■ پراکنش آبی‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان (و بقیه نقاط محل زندگی در جهان)، 1 جنس از خانواده آبی‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Pomatomus

• گونه‌ها: یک گونه از جنس فوق در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان گزارش ‌شده است:
با کلیک روی نام گونه، به صفحهء اختصاصی آن بروید


1. Pomatomus saltatrix
آبی‌ماهی