تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده عقرب‌ماهیان
(Scorpaenidae)
 ■ مشخصات کلی خانواده عقرب‌ماهیان (Scorpaenidae):

»» خانواده عقرب ماهیان، عضو راسته عقرب‌ماهی‌سانان (Scorpaeniformes) و زیرراسته Scorpaenoidei هستند.

ریشه لغوی: لاتین>> Scorpaena=نام نوعی ماهی

نام انگلیسی: Scorpionfishes, Rockfishes

نام فارسی:. عقرب‌ماهیان، سنگ‌ماهیان (سنگ‌ماهیان بیشتر به خانواده Synanceiidae گفته می‌شود)

Scorpaenidae

■ خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده عقرب‌ماهیان:

 • پراکنش در کلیه آب‌های گرمسیری و معتدل.
 • در آب‌های جهان دارای 25 جنس و 231 گونه است.
 • دریازی و ندرتا در آب شیرین
 • بدن فشرده، سر معمولا دارای خار و برجستگی‌هایی است.
 • غشای آبششی جدا از isthmus.
 • فلس‌ها در صورت وجود اغلب شانه‌ای هستند.
 • معمولا دارای یک باله پشتی اغلب شکافدار هستند.
 • بعضی فاقد کیسه شنا.
 • خارهای باله های پشتی، مخرجی و شکمی ممکن است مجهز به غدد سمی باشند.
 • لقاح اغلب داخلی بوده، و در بعضی گونه‌ها تخم‌ها در کیسه ای ژلاتینی گذاشته می‌شود و لاروها پلانکتونی هستند.
 • این خانواده، شامل سمی ترین ماهیان جهان می‌شود.
 • بسیاری از آن‌ها رنگ‌های درخشانی دارند.
 • اغلب گونه‌ها در بستر یا مجاور آن زندگی می‌کنند.
 • از سخت پوستان یا ماهی‌ها تغذیه می‌نمایند.
 • بعضی از آن‌ها مناسب نگهداری در آکواریوم هستند ولی نیاز به غذای زنده دارند.
 • این خانواده دارای چندین زیر خانواده است.
 • ماهیان کم‌تحرکی هستند.

 

 

■ پراکنش عقرب‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، 6 جنس از خانواده عقرب‌ماهیان گزارش شده است:

 • 1. Brachypterois >> کوتاه‌باله‌ها، شامل 1 گونه
 • 2. Dendrochirus >> شامل 1 گونه
 • 3. Pterois >>خروس‌ماهی، شامل 3 گونه
 • 4. Scorpaenodes >> شامل 3 گونه
 • 5. Scorpaenopsis >> شامل 5 گونه
 • 6. Sebastapistes >> شامل 2 گونه

• گونه‌های عقرب‌ماهیان ایران: بر اساس رده‌بندی‌های جدید، از جنس‌های بالا، 15 گونه در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد.
بعضی دیگر از گونه‌ها که در منابع قدیمی‌تر در این خانواده بودند، اکنون در خانواده های دیگر همین راسته، Synanceiidae و Apistidae قرار گرفته‌اند.

◄ برای دریافت اطلاعات بیشتر از گونه‌ها، روی نام آن‌ها کلیک کنید ↓

1. Brachypterois serrulata
عقرب‌ماهی اره‌گونه
2. Dendrochirus brachypterus
خروس‌ماهی کوتوله
3. Pterois antennata
آتش‌ماهی پهن‌خط
4. Pterois miles
شیرماهی معمولی
5. Pterois russelii
خروس ماهی ، خروس دریا
6. Scorpaenodes guamensis
عقرب‌ماهی گوام
7. Scorpaenodes hirsutus
عقرب‌ماهی مودار
8. Scorpaenodes parvipinnis
عقرب‌ماهی پایین‌باله
9. Scorpaenopsis barbata
عقرب‌ماهی ریشو
10. Scorpaenopsis diabolus
شبه سنگ‌ماهی
11. Scorpaenopsis lactomaculata
عقرب‌ماهی لکه‌سفید
12. Scorpaenopsis oxycephala
عقرب‌ماهی منگوله‌‌ای
13. Scorpaenopsis venosa
عقرب‌ماهی ژنده‌پوش
14. Sebastapistes cyanostigma
عقرب‌ماهی خال‌زرد
15. Sebastapistes strongia
عقرب‌ماهی چانه‌نواری
◄ تصاویر زیر بعضی گونه‌های خانواده Scorpaenidae را در آب‌های خارج از ایران نشان می‌دهد:
Ebosia bleekeri Neomerinthe folgori >> عقرب ماهی فولگر Pontinus furcirhinus >> عقرب ماهی سرخ
Ebosia bleekeri >> شیرماهی بلیکر Neomerinthe folgori >> عقرب ماهی فولگر Pontinus furcirhinus >> عقرب ماهی سرخ
Rhinopias frondosa >> عقرب ماهی علفی Scorpaena agassizii >> عقرب ماهی باله بلند Scorpaenopsis possi
Rhinopias frondosa >> عقرب ماهی علفی Scorpaena agassizii >> عقرب ماهی باله بلند Scorpaenopsis possi