تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان درباره خلیج فارس و دریای عمان  
 
  خلیج فارس و دریای عمان
خانواده شورت‌ماهیان
(Sillaginidae)
 


 

■ مشخصات کلی خانواده شورت‌ماهیان (Sillaginidae):

»» خانواده شورت‌ماهیان، متعلق به راسته سوف‌ماهی‌سانان (Perciformes) هستند.

ریشه لغوی: یونانی > Syllego= ملاقات کردن

نام انگلیسی: Smelt-whitings

نام فارسی: شورت ماهیان

Sillaginidae

• خصوصیات زیستی و شیلاتی خانواده شورت‌ماهیان Sillaginidae:

 • پراکنش عمدتا در اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام
 • 5 جنس و 35 گونه در آب‌های جهان دارد.
 • بدن کشیده، در قسمت عقبی اندکی فشرده است.
 • دهان کوچک، نوک تیز و میانی است و قابل‌ارتجاع است.
 • فکین دارای دندان.
 • دو باله پشتی دارد که اولی 10 تا 13 خار ضعیف و دومی 16 تا 27 شعاع نرم دارد. دو بخش اغلب با یک پرده نازک به هم وصل می‌شوند.
 • باله مخرجی بلند بوده و 2 خار و 14 تا 26 شعاع نرم دارد.
 • باله شکمی یک خار و 5 شعاع نرم است.
 • ماهیانی ساحلی بوده و بیشتر از جانداران کفزی یا مجاور بستر تغذیه می‌کنند.
 • ماهیانی ارزشمند بوده و برخی در تکثیر و پرورش در مناطق مصبی و خورها اهمیت دارند.
 • اندازه آن‌ها تا 45 سانتیمتر می‌رسد.
 • فلس‌های بدن عمدتا از نوع شانه‌ای است و فلس‌هایی که گونه‌ها و سرپوش آبششی را می‌پوشانند، دایره‌ای هستند.
 • عمدتا در آبهای ساحلی شنی، مصبها و رودخانه ها زیست می کنند.
 • شناگرانی کند هستند.
 • تغذیه آن‌ها از سخت‌پوستان و نرمتنان بستر انجام می‌شود.
 • بصورت تازه و منجمد مصرف غذایی دارند.
 • صید آن‌ها توسط قلاب دستی، تورگردان ساحلی و تور گوشگیر ثابت کف انجام می‌شود.
 • اولین فسیل‌ها مربوط به دورهء ترشیاری پایینی و ائوسن پایینی

 

 

• پراکنش شورت‌ماهیان در ایران:

• جنس‌ها: دو جنس از خانواده شورت ماهیان در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گزارش شده است:

 • 1. Sillaginopodys
 • 2. Sillago

 

• گونه‌های شورت‌ماهیان ایران: در آب‌های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان، از دو جنس فوق، چهار گونهء زیر مشاهده شده است:

1. Sillaginopodys chondropus
ماهی شورت کلاب‌فوت
2. Sillago arabica
سفیدگون پوزه‌کوتاه
3. Sillago attenuata
سفیدگون لاغر
4. Sillago sihama
شورت، شورت نقره‌ای
   
تصاویر زیر، بعضی از گونه‌های خانواده Sillaginidae را در آبهای خارج از ایران نشان می‌دهد:
Sillaginodes punctatus >> شورت ماهی Sillaginopsis panijus >> شورت ماهی Sillago ingenuua >> شورت ماهی
Sillaginodes punctatus >> شورت ماهی
منقوط
Sillaginopsis panijus >> شورت ماهی
سرپهن
Sillago ingenuua >> شورت ماهی
سرخ فام
Sillago parvisquamis >> شورت ماهی Sillago robusta >> شورت ماهی درشت Sillago vincenti >> شورت ماهی وینسنت
Sillago parvisquamis >> شورت ماهی
ریز پولک
Sillago robusta >> شورت ماهی درشت Sillago vincenti >> شورت ماهی وینسنت