تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان خزر گونه ها خانواده ماهیان خزر درباره دریای خزر  
 
 
  دریای خزر
شگ‌ماهی مهاجر
( Alosa kessleri )
 
شگ‌ماهی مهاجر

:: ماهیان دریای خزر ایران خانواده شگ‌ماهیان گونه شگ‌ماهی مهاجر

این گونه در بخش ماهیان آب‌های داخلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

»» سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Alosa kessleri (Grimm, 1887)j

:: نام فارسی و محلی ایران: شگ‌ماهی مهاجر ،شگ ماهی،
• نام محلی: زالون

:: رده‌بندی کامل ↓

Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Clupeiformes (راسته: شگ‌ماهی‌سانان)
Family: Clupeidae (خانواده: شگ‌ماهیان) (En: Herrings, shads, sardines, menhadens)
Subfamily: Alosinae (زیرخانواده: شاه‌ماهی‌های گودآبه)
Genus: Alosa (جنس: شاه‌ماهی رودخانه)
Species: Alosa kessleri (گونه: شگ‌ماهی مهاجر)


:: نام انگلیسی: Caspian anadromus shad ، و نیز Black spine , Black backed shad
• سایر زبان‌ها » روسی: Chernonosik
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Clupea kessleri, Caspialosa kessleri, Alosa pontica kessleri
:: ریشه لغوی: Alosa از واژه alausa (لاتین)=نام یک ماهی که در متون قدیم به آن اشاره شده است+ لاتین> Halec: ترشی. همچنین واژه با ریشه ساکسون برای این دسته ماهیان است.

■ کشورهای محل زندگی شگ‌ماهی مهاجر
• گزارش‌شده از آب‌های ایرانی خزر و نیز:
کشورهای حوضه دریای خزر

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده شگ‌ماهی مهاجر
• بومی در دریای خزر، و نیز
ولگا، پاله‌آرکتیک(معرفی شده)

■ ویژگی‌های زیستگاه شگ‌ماهی مهاجر
دریازی، آب شیرین، آب لب‌شور. پلاژیک-دریایی. مهاجر از دریا به رود.
تا عمق 85 متری حضور دارد.
ساکن نواحی نیمه‌گرمسیری.
مختصات جغرافیایی: از 55°شمالی تا 35°شمالی و 42°شرقی تا 58°شرقی
به تغییرات شوری مقاوم است. برای تولیدمثل از دریا به رودخانه مهاجرت می‌کند. در زمستان در بخش‌های جنوبی و در بهار در بخش‌های شمالی دریای خزر به سر می‌برد.

مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک شگ‌ماهی مهاجر

• شکل بدن: باله مخرجی 2 تا 4 شعاع سخت و 16 تا 20 شعاع نرم | باله پشتی دارای 3 تا 4 شعاع سخت و 13 تا 15 شعاع نرم.| تعداد خارهای آبششی 70 تا 80 عدد| طول خارهای آبششی کوتاهتر از رشته های آبششی | دندان ها برروی آرواره ها به خوبی توسعه یافته | ارتفاع بدن 21 تا 25 درصد طول بدن | طول سر 21.5 تا 28.6 درصد طول بدن | ارتفاع سر 15 تا 18 درصد طول بدن | ارتفاع سر 66 تا 77 درصد طول سر | چشم ها کوچک و قطر آنها تا 5 درصد طول بدن | تعداد مهره ها 51 تا 54 عدد | کنار باله پشتی در نمونه های بالغ به رنگ بنفش تیره | حاشیه بالای سر و باله های سینه‌ای با دانه های سیاه رنگ زیاد، رنگ سیاه مخصوصا در نوک پوزه مشخص است | در پشت سرپوش آبششی یک لکه نقره ای وجود دارد.
» دارای چند زیر گونه است

• اندازه:
نرها از ماده‌ها بزرگتر هستند. حداکثر طول استاندارد گزارش‌شده، 52 سانتیمتر و میانگین طول کل رایج آن 40 سانتیمتر است. حداکثر وزن 1.2 کیلوگرم
• طول عمر: 8 سال
• غذا: از ماهیان کوچک نظیر کیلکا ها و شیشه‌ماهیان و برخی سخت‌پوستان تغذیه می‌کند.
• ژنتیک: تعداد کروموزوم‌های هاپلوئید / گامتیک (n) برابر 24 و تعداد کروموزوم‌های دیپلوئید / زیگوتیک (2n) برابر 48-48 است.
• خصوصیات رفتاری: بی‌خطر برای انسان
• سایر توضیحات: -

■ تولیدمثل شگ‌ماهی مهاجر

سن بلوغ 3 تا 4 سالگی. هم‌آوری مطلق 100 تا 280 هزار عدد تخمک، جهت تولیدمثل از بهمن ماه لغایت فروردین ماه زمانی که دمای آب 10 تا 15 درجه سانتیگراد است به رودخانه ولگا و مناطق آذربایجان وارد می‌شود. تخم ریزی در اواسط اردیبهشت و خرداد صورت می‌گیرد.

■ صید شگ‌ماهی مهاجر

در منطقه ولگا 50 تا 100 تن از این گونه صید می‌شود.

■ ارزش‌های اقتصادی شگ‌ماهی مهاجر

ارزش صید تجاری دارد. در ایران محدود بوده و مردم نیز تمایلی به مصرف آن ندارند.

وضعیت ذخایر شگ‌ماهی مهاجر

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.
وضعیت جمعیت آن درایران مشخص نیست.

■ بهداشت و بیماری‌های شگ‌ماهی مهاجر

بیماری‌های انگلی Caligus disease و Mazocraes disease از این گونه گزارش شده است.

تصاویر و فیلم‌ از شگ ماهی مهاجر:

شگ‌ماهی مهاجر شگ‌ماهی مهاجر مراحل نمو جنینی در A.k.kessleri
شگ‌ماهی مهاجر تمبر چاپ شده با طرح شگ‌ماهی مهاجر مراحل نمو جنینی در A.k.kessleri
پراکنش شگ‌ماهی مهاجر در دریای خزر Alosa kessleri pontica شگ‌ماهی مهاجر
پراکنش شگ‌ماهی مهاجر Alosa kessleri pontica ترسیمی از شگ‌ماهی مهاجر

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Clupeidae: شگ‌ماهیان


گونه Alosa caspia: پوزانک دریای خزر
گونه Alosa saposchnikowii: شگ‌ماهی چشم‌درشت