تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
ماهی لوچ فارس
( Barbatula farsica )
 

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه ماهی لوچ فارس

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Barbatula farsica (Nalbant & Bianco, 1998)j

:: نام فارسی و محلی ایران: ماهی لوچ فارس، -
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En:stone loaches)
Genus: Barbatula
Species: Barbatula farsica (گونه: ماهی لوچ فارس)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Racer goby و نیز: Goad goby, Bychok-gonets
• سایر زبان‌ها:
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Orthrias farsicus, Oxynoemacheilus farsicus
:: ریشه لغوی: Barbatula از واژه barba (یونانی) مصغر واژه، Barba -ae =ریشدار

■ کشورهای محل زندگی ماهی لوچ فارس

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش ماهی لوچ فارس

:: فقط در ایران. حوضه های آبریز رودهای کر(چشمه و رود قدمگاه، چشمه گمبان، چشمه سراب، رود مشکان)، شور و قم.

■ ویژگی‌های زیستگاه ماهی لوچ فارس

ساکن آب‌های شیرین، نزدیک بستر
در آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک ماهی لوچ فارس

• شکل بدن: باله پشتی مجموعا دارای 3 شعاع سخت و 8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله های زوج بلند هستند | ساقه دمی نسبتا کوتاه | بخش پشتی و جانبی دارای نقاط قهوه ای روی زمینه مرمری است| سر و بدن زرد روشن | باله های پشتی و دمی ردیفهایی از نقاط قهوه ای دارد | بخش صفاقی قهوه ای کمرنگ
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 5.7 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولیدمثل ماهی لوچ فارس

-

■ صید ماهی لوچ فارس

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی ماهی لوچ فارس

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر ماهی لوچ فارس

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما با توجه به اینکه تنها در ایران و نقاط محدودی حضور دارد، نیاز به حمایت این گونه است.

■ بهداشت و بیماری‌های ماهی لوچ فارس
-

تصاویر و فیلم‌ از ماهی لوچ فارس:

عکسی وجود ندارد عکسی وجود ندارد عکسی وجود ندارد
     
عکسی وجود ندارد عکسی وجود ندارد عکسی وجود ندارد
     
عکسی وجود ندارد عکسی وجود ندارد عکسی وجود ندارد
     

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار