تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
 
 
  آب‌های داخلی ایران
رفتگرماهی سانیا
( Cobitis saniae )
 
رفتگرماهی سانیا

:: ماهیان آب‌های داخلی ایران خانواده سگ‌ماهیان جویباری گونه رفتگرماهی سانیا

■ سیستماتیک:

■ نام علمی گونه: Cobitis saniae Eagderi, Jouladeh-Roudbar, Jalili, Sayyadzadeh and Esmaeili, 2017j
:: نام فارسی و محلی ایران: رفتگرماهی سانیا، رفتگرماهی کاسپین، سگ‌ماهی، لوچ
• اسامی محلی » مارماهی

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Cypriniformes(راسته: کپورماهی‌سانان)
Family: Cobitidae (خانواده: رفتگرماهیان / سگ‌ماهیان جویباری) (En: Loaches)
Subfamily: Cobitinae
Genus: Cobitis
Species: Cobitis saniae (گونه: رفتگرماهی سانیا)


:: نام انگلیسی: Caspian spined loach
• سایر زبان‌ها: ترکی» Taşyiyen balığı
:: برخی از اسامی مترادفِ علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: Cobitis: از از واژه kobitis, -idos (یونانی)= نوعی ساردین و نیز مرتبط با واژه لاتین kobios=Gobius=گاوماهی

■ کشورهای محل زندگی رفتگرماهی سانیا

بومی در آب‌های ایران و نیز:
ارمنستان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان.

■ زیستگاه‌های گزارش‌شده رفتگرماهی سانیا

:: در ایران
حوضهء آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه. در چندین نهر و رودخانه از سفیدرود تا آستارا در جنوب غرب و غرب دریای خزر دیده شده است.
• بیرون ایران احتمالا حوضهء آبریز رود کورا، رود ریونی از حوضهء دریای سیاه در گرجستان

■ ویژگی‌های زیستگاه رفتگرماهی سانیا

ساکن آب شیرین. در بستر و دور از بستر.
ساکن آب‌های نیمه‌گرمسیری

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک رفتگرماهی سانیا

• شکل بدن: باله پشتی دارای 2 شعاع سخت و 5-7 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 2 شعاع سخت و 5 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 7-9 شعاع نرم | باله شکمی دارای 5-7 شعاع نرم | مجموع مهره‌ها 37-40 عدد | بالای پایهء باله دمی یک لکهء مدور سیاه وجود دارد.، دارای 13-23 لکهء قهوه‌ای تیره و بزرگتر از قطر چشم، در ناحیه فلس‌های زیرپشتی. |
• اندازه: طول استاندارد زیر 8 سانتیمتر است
• طول عمر: -
• غذا: -
• ژنتیک: -
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: -

■ تولید مثل رفتگرماهی سانیا

نر و ماده شکل متفاوتی دارند.

صید رفتگرماهی سانیا

صید تجاری ندارد.

ارزش‌های اقتصادی رفتگرماهی سانیا

ارزش صید تجاری ندارد .

وضعیت ذخایر رفتگرماهی سانیا

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "کمترین نگرانی" (LC) است.

■ بهداشت و بیماری‌های رفتگرماهی سانیا

-

تصاویر و فیلم‌ از رفتگرماهی سانیا:

رفتگرماهی سانیا رفتگرماهی سانیا رفتگرماهی سانیا
رفتگرماهی سانیا، ماده، براگور گیلان
عکس: ایگدری
رفتگرماهی سانیا، ماده، ج. آذربایجان
پراکنش رفتگرماهی سانیا
رفتگرماهی سانیا رفتگرماهی سانیا رفتگرماهی سانیا
رفتگرماهی سانیا، نر، ج. آذربایجان
باله دمی، رفتگرماهی سانیا، نر
رود براگور، زیستگاه رفتگرماهی سانیا
عکس: مهربان
فیلم‌هایی از رفتگرماهی سانیا
 
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Cobitidae: سگ‌ماهیان جویباری یا رفتگرماهیان

گونه Cobitis taenia : رفتگرماهی خاردار

گونه Sabanejewia caspia : سگ‌ماهی مخطط خزری
گونه Neogobius caspius : گاوماهی خزری