تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی برگ
(
Oxynoemacheilus bergi )
 


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی برگ


◄ در منابع قدیمی‌تر در فهرست ایران نیامده، اما در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی روی آن در ایران انجام شده است.

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus bergi (Gratzianov, 1907) jj

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی برگ، ماهی لوچ برگ
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus bergi (گونه: سگ‌ماهی برگ)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Berg's Loach
• سایر زبان‌ها:
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: Nemacheilus bergi
:: ریشه لغوی: bergi > از نام لِوْ بِرگ، دانشمند ماهی‌شناس روس.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی برگ

:: بومی در ایران و نیز:
جمهوری آذربایجان

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی برگ

:: در ایران. در حوضه رودخانه‌ ارس، رودهایی نظیر قره‌سو، بالخلوچای و کلیبر.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی برگ

ساکن آب شیرین و نزدیک بستر.
در مناطق نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی برگ

• شکل بدن: بدن کشیده و مخروطی |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 7.3 سانتیمتر.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات: بین جمعیت‌های مختلف ایران، اختلاف مورفولوژیک دیده شده که احتمالا به دلیل تفاوت شرایط هیدرولوژیک زیستگاه‌ها است.

تولید مثل سگ‌ماهی برگ

نر و ماده ظاهر متفاوت دارند.

■ صید سگ‌ماهی برگ

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی برگ

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی برگ

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی برگ
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی برگ:

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus karunensis : سگ‌ماهی کارون
گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus elsae : سگ‌ماهی ارومیه
گونه Oxynoemacheilus euphraticus : سگ‌ماهی فرات
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Sasanidus kermanshahensis : سگ‌ماهی کرمانشاه