تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی فریهوف
( Oxynoemacheilus freyhofi )
 
سگ‌ماهی فریهوف


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی فریهوف

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus freyhofi Jouladeh-Roudbar, Eagderi and Hosseinpour, 2016j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی فریهوف، ماهی لوچ فریهوف
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus freyhofi (گونه: سگ‌ماهی فریهوف)

بعضی پژوهشگران از جمله فریهوف، این گونه را همان گونهء Oxynoemacheilus euphraticus (سگ‌ماهی فرات) می‌دانند. فریهوف، گونه O. euphraticus (سگ‌ماهی فرات) را مترادف Oxynoemacheilus argyrogramma (سگ‌ماهی دوخال) می‌داند. جولاده-رودبار و همکاران، گونهء O. freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) را از حوضه آبریز کارون در ایران گزارش کرده‌اند حال آنکه O. euphraticus به عقیدهء فریهوف، مترادف سگ‌ماهی دوخال، O. argyrogramma عنوان شده است.
مدتی کوتاه بعد از گزارش O. freyhofi توسط جولاده-رودبار و همکاران، فریهوف و همکاران گونهء O. freyhofi را بدون هیچ ارائه دلیل یا آزمایشی روی آن، مترادف سگ‌ماهی فرات، O. euphraticus اعلام کردند و بعدها علت آنرا استفاده گزارش‌کنندگان گونهء O. freyhofi از بانک ژن NCBI بدون مقایسهء دو گونه عنوان کردند.
جولاده رودبار و همکاران، گونهء O. freyhofi (سگ‌ماهی فریهوف) را با O. euphraticus (سگ‌ماهی فرات) مقایسه نکردند، چراکه در آن زمان بنا به نظر خود فریهوف، گونهء فراتی، مترادف O. argyrogramma (سگ‌ماهی دوخال) دانسته می‌شد و حوضهء آبریز فرات در ترکیه و بالادست دجله در ایران، گونهء مشترک Nemacheilid نداشتند.
بعدها بنا به نظر جولاده رودبار و همکاران، مطالعات مولکولی، در کنار تفاوت‌های ظاهری، تفاوت‌های بیشتری بین دوگونه سگ‌ماهی فرات و سگ‌ماهی فریهوف را نشان داد.

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Freyhof loach , Bakhtiyari loach
• سایر زبان‌ها: -
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: این ماهی به احترام دکتر یورگ فریهوف، استاد و پژوهشگر ماهی‌شناس آلمانی نامگذاری شده است.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی فریهوف

:: بومی فقط در ایران

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی فریهوف

:: فقط در ایران. این ماهی در رود رودبار از شاخه‌های رود بختیاری، نزدیک روستای کاظم‌آباد لرستان شناسایی شده است. همچنین در رودهای سزار، کشکان، کرخه و دز گسترش دارد (حوضه آبریز دجله).

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی فریهوف

ساکن آب شیرین.
در نواحی نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
مختصات جغرافیایی محل گزارش: 3°08'17.8" شمالی، 49°40'43.9" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی فریهوف

• شکل بدن: باله پشتی دارای 10 شعاع منشعب | باله مخرجی دارای 6 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 9-10 شعاع نرم | باله شکمی دارای 8 شعاع نرم | باله دمی دوشاخه با اندازهء برابر دو لوب آن | ساقه دمی باریک و فشرده | خط جانبی کامل | شکاف لب بالایی کوچک یا فاقد آن | فاقد شیار زیرچشمی | بدن دارای فلس | فاقد دندان |
• اندازه: حداکثر طول کل حدود 60 میلیمتر بوده است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی فریهوف

-

■ صید سگ‌ماهی فریهوف

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی فریهوف

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی فریهوف

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده، چون گستردگی زیادی دارد و خطر فراگیری آنرا تهدید نمی‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی فریهوف
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی فریهوف:

سگ‌ماهی فریهوف سگ‌ماهی فریهوف سگ‌ماهی فریهوف
سگ‌ماهی فریهوف
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی فریهوف
عکس: جولاده رودبار و همکاران
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی فریهوف
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
سگ‌ماهی فریهوف سگ‌ماهی فریهوف سگ‌ماهی فریهوف
نمای سر سگ‌ماهی فریهوف
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی فریهوف، سبیلک
عکس: جولاده رودبار و همکاران
نمای پشتی سگ‌ماهی فریهوف
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی فریهوف سگ‌ماهی فریهوف سگ‌ماهی فریهوف
سگ‌ماهی فریهوف، نمای شکمی
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی فریهوف، نمای جانبی
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی فریهوف، از سه نما
عکس: جولاده رودبار و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus elsae : سگ‌ماهی ارومیه
گونه Oxynoemacheilus euphraticus : سگ‌ماهی فرات
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Paraschistura abdolii : سگ‌ماهی عبدلی