تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی کردستان
(
Oxynoemacheilus kurdistanicus )
 
سگ‌ماهی کردستان


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی کردستان

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus kurdistanicus Kamangar, Prokofiev, Ghaderi & Nalbant, 2014j

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی کردستان، ماهی لوچ کردستان
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus kurdistanicus (گونه: سگ‌ماهی کردستان)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Kurdistan loach
• سایر زبان‌ها: استونی » Kurdistani koontrulling
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر:-
:: ریشه لغوی: kurdistanicus > کردستان، محل گزارش این گونه.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی کردستان

:: بومی در ایران و نیز:
عراق

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی کردستان

:: در ایران. حوضه آبریز دجله. در رودخانه چومان بانه، سیروان، زاب کوچک و گاوه رود مشاهده شده است.
در عراق، اقلیم کردستان، رودخانه زلم

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی کردستان

ساکن آب شیرین، نزدیک بستر.
در مناطق نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
مختصات جغرافیایی محل گزارش: 35° 56' 53" شمالی و 45° 41' 40" شرقی

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی کردستان

• شکل بدن: باله پشتی دارای 11-12 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 7-8 شعاع نرم | باله سینه‌ای دارای 10-11 شعاع نرم | باله شکمی دارای 7-8 شعاع نرم | باله دمی دوشاخه | تعداد مهره‌ها 32-34 عدد | ساقه دمی بسیار باریک و فشرده | خط جانبی کامل | ماهی زنده دارای رنگ زمینهء زردفام تا زیتونی با باله‌های زرد تا نارنجی، طرح بدن واجد خطوط عرضی | بدن پوشیده از فلس | ساختارهای دندانی تقریبا توسعه‌یافته | دارای شیار زیرچشمی | روده دارای یک لوپ منفرد که تا معده کشیده نشده است. | کیسه شنا استخوانی فشرده |
• اندازه: حداکثر طول استاندارد حدود 6.9 سانتیمتر
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی کردستان

نر و ماده ظاهر متفاوت دارند. ماهی نر دارای برجستگی‌های تولیدمثلی در طرفین بدن و سر که در بعضی نقاط فشرده تر هستند. ماهی نر فاقد برجستگی زیرچشمی. باله‌های زوج و باله پشتی در نرها بلندتر

■ صید سگ‌ماهی کردستان

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی کردستان

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی کردستان

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است، اما برای آن وضعیت کمترین نگرانی (LC) پیشنهاد شده، چون گستردگی زیادی دارد و خطر فراگیری آنرا تهدید نمی‌کند.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی کردستان
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی کردستان:

سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان
سگ‌ماهی کردستان
عکس: جولاده رودبار و همکاران
سگ‌ماهی کردستان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
نقشهء پراکنش سگ‌ماهی کردستان
نقشه: جولاده-رودبار و همکاران
سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان
نمای سر سگ‌ماهی کردستان
سگ‌ماهی کردستان، عراق
عکس: فریهوف و همکاران
اسکلت سگ‌ماهی کردستان
عکس: صیادزاده و همکاران
سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان
استخوان دم سگ‌ماهی کردستان
عکس: صیادزاده و همکاران
بچه سگ‌ماهی کردستان
عکس: کمانگر و همکاران
فلس سگ‌ماهی کردستان
عکس: کمانگر و همکاران
سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان
ساختار دهانی سگ‌ماهی کردستان
عکس: کمانگر و همکاران
سگ‌ماهی کردستان
عکس: کمانگر و همکاران
کپسول کیسه شنا سگ‌ماهی کردستان
عکس: کمانگر و همکاران
سگ‌ماهی کردستان سگ‌ماهی کردستان  
روده سگ‌ماهی کردستان
عکس: کمانگر و همکاران
رود چومان، زیستگاه سگ‌ماهی کردستان
عکس:؟
 

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus karunensis : سگ‌ماهی کارون
گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus elsae : سگ‌ماهی ارومیه
گونه Oxynoemacheilus euphraticus : سگ‌ماهی فرات
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Sasanidus kermanshahensis : سگ‌ماهی کرمانشاه