تماس درباره ما منابع سایت سایر آبزیان گونه های ماهی خانواده ماهیان آبهای داخلی آبهای داخلی  
 
  گونه‌های آب‌های داخلی ایران
سگ‌ماهی زارزی
(
Oxynoemacheilus zarzianus )
 
سگ‌ماهی زارزی


:: ماهیان آب‌های داخلی ایران
خانواده رفتگرماهیان خاردار گونه سگ‌ماهی زارزی


◄ این ماهی اخیرا از ایران هم گزارش شده است. (ایگدری و همکاران، 2022).

■ سیستماتیک:

:: نام علمی گونه: Oxynoemacheilus zarzianus Freyhof & Geiger, 2017jj

:: نام فارسی و محلی ایران: سگ‌ماهی زارزی، ماهی لوچ زارزی
• اسامی محلی » -

:: رده‌بندی کامل ↓
Class: Actinopterygii (رده: پرتوبالگان)
Infraclass: Teleostei (فرو رده: پیوسته‌استخوانان)
Order: Perciformes (راسته: سوف‌ماهی‌سانان)
Family: Nemacheilidae (خانواده: رفتگرماهیان خاردار) (En: stone loaches)
Genus: Oxynoemacheilus
Species: Oxynoemacheilus zarzianus (گونه: سگ‌ماهی زارزی)

:: نام انگلیسی: نام اصلی: Zarzian Loach
• سایر زبان‌ها:
:: برخی از اسامی مترادف علمی قدیمی، یا غیرمعتبر: -
:: ریشه لغوی: zarzianus > زارزی، نام غاری در کردستان عراق و فرهنگی باستانی به همین نام.

■ کشورهای محل زندگی سگ‌ماهی زارزی

:: بومی در ایران و نیز:
عراق

■ اکوسیستم‌های محل پراکنش سگ‌ماهی زارزی

:: در ایران. در حوضه رودخانه‌ سیروان (کردستان) در روستای خوشکین، رود گاران بعد از سدّ گاران مشاهده شده است.
رودخانه زاب کوچک در عراق اولین محل گزارش آن بوده است.

■ ویژگی‌های زیستگاه سگ‌ماهی زارزی

ساکن آب شیرین و نزدیک بستر.
در مناطق نیمه‌گرمسیری زندگی می‌کند.
نمونه‌های ایران در مختصات جغرافیایی 35°23'41.53"N 46°15'21.58"E بوده است.

■ مشخصات ظاهری، رفتاری و فیزیولوژیک سگ‌ماهی زارزی

• شکل بدن: باله پشتی دارای 8 شعاع نرم | باله مخرجی دارای 5 شعاع نرم | بدن کشیده | نرها فاقد شیار زیرچشمی | باله دمی از نوع صاف یا کمی مقعر | خط جانبی کامل | پهلو و ناحیهء خلفی پشت پوشیده از فلس است. | سبیلک‌ها کوتاه هستند. | ساقهء دمی مرتفع است.
• اندازه: حداکثر طول استاندارد 7.5 سانتیمتر. در نمونه‌های ایران حداکثر طول استاندارد 63.92 سانتیمتر بوده است.
• طول عمر: -
• غذا:
• ژنتیک:
• ویژگی‌های رفتاری: بی‌خطر برای انسان.
• سایر توضیحات:

تولید مثل سگ‌ماهی زارزی

نر و ماده ظاهر متفاوت دارند.

■ صید سگ‌ماهی زارزی

ارزش و جذابیت صید ندارد.

■ ارزش‌های اقتصادی سگ‌ماهی زارزی

فاقد ارزش تجاری. ارزش اکولوژیک دارد.

⧠ وضعیت ذخایر سگ‌ماهی زارزی

در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت ارزیابی‌نشده است.

■ بهداشت و بیماری‌های سگ‌ماهی زارزی
-

تصاویر و فیلم‌ از سگ‌ماهی زارزی:

سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی، عراق
سگ‌ماهی زارزی، عراق
سگ‌ماهی زارزی، عراق
سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی
دهان و سبیلک سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی، عراق
سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی سگ‌ماهی زارزی
سگ‌ماهی زارزی، رود گاران
عکس: ایگدری و همکاران
سگ‌ماهی زارزی، رود سیروان
عکس: ایگدری و همکاران
رود گاران، بعد از سد، زیستگاه در ایران
عکس: ایگدری و همکاران

↓صفحات پیشنهادی برای مطالعه↓


خانواده Nemacheilidae : خانواده رفتگرماهیان خاردار

گونه Oxynoemacheilus karunensis : سگ‌ماهی کارون
گونه Oxynoemacheilus persa : سگ‌ماهی پارسی
گونه Oxynoemacheilus elsae : سگ‌ماهی ارومیه
گونه Oxynoemacheilus euphraticus : سگ‌ماهی فرات
گونه Oxynoemacheilus longipinnis : سگ‌ماهی باله‌بلند

گونه Sasanidus kermanshahensis : سگ‌ماهی کرمانشاه